Film styrker børns digitale dannelse

BØRN & UNGE. Ny rapport viser, at Filminstituttets aktiviteter for børn og unge bidrager til at udvikle deres kreativitet, medieforståelse og digitale dannelse - med plads til forbedring både på skoler og i DFI's tilbud.

Når børn og unge producerer film sammen i FILM-X, går Med Skolen i Biografen eller analyserer film i klasselokalet ud fra Filmcentralens undervisningsmaterialer, så bidrager det til elevernes udvikling af mediekompetencer, digital dannelse, kreativitet, samarbejdsevner og ytringsfrihed.

"Rapporten præciserer, hvorfor filmpædagogik er et centralt redskab til at understøtte børn og unges digitale dannelse gennem koblingen af forståelsesmæssige, analytiske og produktive kompetencer"

Det viser en ny rapport om Det Danske Filminstituts mediepædagogiske indsats, "Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden", som er udarbejdet af Kirsten Drotner, dr.phil. og professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet.

Fakta

Kirsten Drotner præsenterede rapporten på et ekspertmøde om mediepædagogik på Det Danske Filminstitut den 25. maj, hvor filmuddannere og universitetsforskere fra hele landet deltog.

Charlotte-Giese,-Kirsten-Dr
Kirsten Drotner flankeret af Charlotte Giese og Jacob Breuning fra DFI ved ekspertmødet den 25. maj. Foto: Thomas Yde Søgaard

Kirsten Drotner

 

Kirsten Drotner er dr.phil. og professor i medievidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk Universitet, hvor hun også leder det nationale forskningscenter DREAM, der samarbejder med museer, science- og oplevelsescentre om analyse og design af kreative, digitale læreprocesser.

Hendes forskningsområder omfatter digital kompetenceudvikling, mediebrug, børn og medier, kreativ brugerdreven innovation, mediehistorie, museumskommunikation, kvalitativ metode, samt børne- og ungdomskultur.

Hun er (med)forfatter og (med)redaktør af seks engelske bøger, 27 bøger og rapporter på dansk, og omkring 140 tidsskriftartikler og bogkapitler, ligesom hun er med i redaktionen af ledende, internationale tidsskrifter inden for medievidenskab og kulturforskning. Hun besidder flere bestyrelsesposter, bl.a. i Det Danske Filminstitut.
 


bogu_arbejdemedfilm_rapport_maj2016
Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden (PDF)
Det Danske Filminstitut / Maj 2016

 

 

Bilag til rapport: Børn og unges arbejde med film. (PDF)

 

 

Se Filminstituttets tilbud til børn og unge

"Filminstituttets aktiviteter er en stor pædagogisk ressource for alle danske børn og unge. Vores undersøgelse dokumenterer, at aktiviteterne udvikler børns og unges produktive læring ved at styrke deres evner til at være kreative og skabe nyt sammen, til at analysere, kommunikere og løse problemer. Herved skabes en vigtig basis for digital dannelse og kompetenceudvikling i det 21. århundrede," siger Drotner.

Hvad betyder den filmiske praksis?

Det Danske Filminstitut har igennem mange år formidlet film til grundskolen i hele Danmark via biografordningen Med Skolen i Biografen, streamingtjenesten Filmcentralen/Undervisning og filmstudiet FILM-X i Cinemateket i København.

For at kvalificere den film- og mediepædagogiske indsats har DFI i samarbejde med Syddansk Universitet nu gennemført en grundig undersøgelse af indsatsen: Hvad betyder den filmiske praksis for elevernes læring og udvikling? Og hvordan kan DFI’ s tilbud videreudvikles?

Undersøgelsen konkluderer i hovedtræk, at:

  • Med Skolen i Biografen udvikler elevernes digitale dannelse i kraft af elevernes øgede forståelse af omverdenen og kulturel mangfoldighed
  • Filmcentralen/Undervisning udvikler elevernes film- og mediekompetencer i kraft af færdigheder til at analysere og evaluere
  • FILM-X udvikler elevernes produktionskompetencer og styrker deres ytringsfrihed, som er de vigtigste og vanskeligste elementer i digital dannelse og i medie- og informationskompetence
  • DFI’ s didaktiske rammer udnyttes meget forskelligt – fra systematisk integration til sporadisk alternativ til øvrig undervisning
  • Grundskolelærere har brug for mere (efter)uddannelse i mediekompetencer
  • Grundskolens praksis vanskeliggør elevernes produktive læring
  • Eleverne ikke overfører deres læring til andre fag

"Rapporten præciserer, hvorfor filmpædagogik er et centralt redskab til at understøtte børn og unges digitale dannelse gennem koblingen af forståelsesmæssige, analytiske og produktive kompetencer. På det grundlag foreslår den en række centrale forandringstiltag, der kan medvirke til at styrke Filminstituttets helt afgørende indsats på dette felt,” siger Anne-Mette Thorhauge, lektor, ph.d. og formand for Medierådet for Børn & Unge.

Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen glæder sig også over de konkrete anbefalinger til forbedringer, der skal give danske børn og unge endnu bedre muligheder for at udvikle deres filmkompetencer i undervisningen.

"Jeg er glad for rapporten, der dokumenterer en lang række gavnlige effekter af Filminstituttets arbejde med børn og unge, men jo også peger på en række forbedringsmuligheder. Jeg ser frem til at diskutere indholdet med interessenter i undervisningssektoren og med Filminstituttets medarbejdere og bestyrelse. Det er en vigtig målsætning for DFI at levere et kvalificeret og relevant bidrag til børn og unges medieforståelse i feltet mellem undervisning og kultur," siger Henrik Bo Nielsen.

Der er i øjeblikket flere omfattende kommunale og regionale udviklingsprojekter og undersøgelser i gang. DFI har et nært samarbejde med de centrale aktører i Danmark og med Medierådet for Børn & Unge om den videre udvikling på det filmpædagogiske område. Målet er både at kende den filmpædagogiske praksis og at afdække, hvordan denne praksis indskriver sig i en mediepædagogisk kontekst, i uddannelsesdagsordenen og i det bredere perspektiv om kompetencer i det 21. århundrede.

Danmark nyder stor international anerkendelse for den faglighed og udbredelse, som DFI's tilbud har i de danske skoler, kommuner og biografer i hele landet.

Læs rapporten: Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden

Tags: Børn & Unge