Film ud til skoler i hele landet

1500 danske skoler har nu tegnet abonnement på Filmstriben, der er platform for streaming af kort- og dokumentarfilm fra Det Danske Filminstituts store katalog.

At både elever og lærere via nettet har nem adgang til et stort udvalg af kort- og dokumentarfilm af høj kvalitet er af stor vigtighed for Det Danske Filminstitut, der også udarbejder undervisningsmateriale til mange af filmene.

"Børn og unges medieforståelse står højt på de europæiske kulturpolitikeres dagsorden netop nu. Det Danske Filminstitut har i samarbejde med filmbranchen i mange år gjort en stor indsats for, at børn og unge får mulighed for at opleve, analysere og arbejde praktisk med film. De muligheder er nu blevet endnu bedre med den overvældende tilslutning fra 1500 skoler, der har tegnet abonnement på Filmstriben, der giver adgang til at se film over nettet", siger Steffen Andersen-Møller, områdedirektør for Publikum & Formidling, DFI.

I 2008 blev alle danske skoler tilbudt gratis abonnement på Filmstriben. Det var så stor en succes, at mere end 80 % af de tilmeldte skoler i år har valgt at forsætte deres abonnement efter gratisperiodens ophør.

"Vi har gjort en stort arbejde for at få filmene helt ud i alle kroge – til elever og lærere i hele landet. De flotte tilmeldingstal vil sprænge vores budget her på Filminstituttet, da skolernes betaling kun dækker en del af omkostningerne. Men det vigtige er, at de unge får nem adgang til at arbejde med filmene, og så må man jo tage den slags succeser med et smil", understreger Steffen Andersen-Møller.

Fakta

Det Danske Filminstitut stiller 600 kort- og dokumentarfilm til rådighed for skolerne via Filmstriben, et samarbejde mellem DFI og DBC om ikke-kommerciel anvendelse i skole- og bibliotekssektoren. Hvert år kommer ca. 50 nye film til, og desuden er Filminstituttet i gang med at tilføje flere hundrede vigtige film fra de sidste mange år. 

Via et såkaldt UNI-login kan eleverne og lærerne se film på skolen eller hjemme. Eleverne kan få film for som hjemmearbejde, og de kan inddrage film i projektarbejder og andre opgaver, hvor de selv vælger kilder og medier.

Til mange af filmene er der udarbejdet tematisk undervisningsmateriale, der kan downloades gratis. Et af de nyeste eksempler er 'Magt, medier og demokrati', der fokuserer på forholdet mellem den demokratiske styreform og moderne journalistik og massemedier. I materialet indgår syv film, som kan ses på Filmstriben, bl.a. Christoffer Guldbrandsens omdiskuterede dokumentarfilm "Den hemmelige krig".

Læs mere om undervisningsmaterialet 'Magt, medier og demokrati' i artiklen "At forstå demokratiet ved hjælp af film" (FILMupdate 24. sep. 2009).

Læs desuden nyhederne: "Kendte filmfolk: Film skal på skoleskemaet"(FILMupdate 23. juni 2009) og "Elever får adgang til Filmstriben via UNI-login" (Nyheder til skoler 21. aug. 2009).

Tags: Filmstriben