FILM-X til hele landet

Det Danske Filminstitut, Styrelsen for Bibliotek og Medier og landets seks centralbiblioteker går nu sammen om at styrke børn og unges muligheder for selv at skabe film.

Det Danske Filminstituts populære interaktive studie FILM-X skal i fremtiden ikke kun være forbeholdt københavnere. DFI og Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale om at oprette FILM X faciliteter på landets seks centralbiblioteker.

Ambitionen er, at FILM-X ONLINE bliver tilgængeligt for alle uanset postnummer, det er gratis, og forhåbentlig vil det også tiltrække nye brugergrupper

Hvert år besøger omkring 12.000 børn og unge FILM-X i Filmhuset i København. På hverdage er det skolebørn, og i weekender ofte familier, der i forløb på et par timer går på opdagelse filmens verden; instruerer, fotograferer, redigerer, animerer og lægger lyd på små optagelser lavet i enkle filmstudier. Målet er nu at udbrede FILM X-konceptet til børn og unge i hele landet.

Online tjeneste og fysiske studier

Ideen er, at der udvikles en central online tjeneste med faciliteter, der understøtter forberedelse og efterbearbejdelse af besøg i FILM-X, f.eks. storyboard, adgang til redigeringsværkstøj og lydbibliotek samt sociale netværk/communities. Online tjenesten kombineres med fysiske studier på bibliotekerne, hvor børnebibliotekarerne skal fungere som guider og sikre, at børnene får en god og lærerig oplevelse.

I løbet af de første par år uddannes bibliotekarer til at gennemføre filmfaglige forløb for de besøgende børnehavebørn, skoleelever og familier.

At opleve, forstå og skabe film

DFI’s vision er, at alle børn skal have de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe levende billeder. FILM-X og FILM-X ONLINE er udviklet for at styrke netop den kreative, skabende filmiske proces. Visionen ligger i tråd med målene for fremtidens folke- og skolebiblioteker, der skal bidrage til at styrke børns evne til at tolke, skabe og udveksle alle former for analogt og digitalt indhold.

Direktør på Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen siger om projektet:

"En kongstanke i DFI's oplæg til Filmaftalen 2011-2014 'Sæt filmen fri' er, at børn og unges medieforståelse skal have en fremtrædende plads i kultur- og undervisningspolitikken både nationalt og lokalt. Vi har allerede det mobile studie FILM X ON THE ROAD, der kan rejse ud i landet. Ambitionen er, at FILM-X ONLINE bliver tilgængeligt for alle uanset postnummer, det er gratis, og forhåbentlig vil det også tiltrække nye brugergrupper - grupper, som måske ikke ellers er kulturelt aktive."

FILM-X blev etableret i 2002 takket være donationer fra Egmont Fonden og Nordisk Film Fonden. Den fulde realisering af FILM-X ONLINE kræver ligeledes støtte fra eksterne fonde.

Se også update om FILM-X for alle.