Filmbranchen tæt på publikum

PUBLIKUM. Hvordan skabes relevans for publikum? Og hvordan bruger vi og deler vi viden om publikum i arbejdet med at udvikle og lancere film og i sidste ende engagere danskerne? Det forsøger Filminstituttet sammen med filmbranchen at blive klogere på i et nyt initiativ.

Med antropologer i front har Filminstituttet indledt en dialog med en række centrale brancheaktører under overskriften Publikum tættere på. Will & Agency, der har speciale i designantropologi, gennemførte i august og september en lang række individuelle interviews med aktører i filmbranchen. Disse interviews bliver frem til december fulgt op af tre workshops, hvor en arbejdsgruppe på 15 branchefolk generøst og åbent udveksler erfaringer og indsigter.

Filminstituttet vil med Publikum tættere på afsøge, hvordan og hvornår man i rollen som manuskriptforfatter, instruktør, producer og distributør har opmærksomhed på sit mulige publikum og med hvilken indsigt, hensigt og konsekvens, man har det. Hvordan opdyrkes og videndeles indsigter om publikum i alle led? Hvordan sikrer man, at filmene taler til eller udfordrer publikums forventninger, ønsker, behov og drømme med kontekst, appel og relevans? Ønsket er også at afdække med hvilket sprog, der tales om publikum på tværs af filmoplevelsens skabere – fra idé til lancering.

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

I Filminstituttets støttesystem er det et krav at forholde sig aktivt til publikum fra udviklingen til lanceringen af en film, men hvilken proces og metodik arbejder filmbranchen selv med i de forskellige led? Og er der grundlag for at dele best-practice og erfaringer i filmbranchen, og kan Filminstituttet understøtte arbejdet bedre eller mere?

"Vi har startet en 360 graders dialog og afdækning af, hvordan der arbejdes med publikum i branchen, og målet er naturligvis at sikre opmærksomheden på publikumsrelevansen og understøtte samarbejdet og sproget mellem filmbranchens forskellige aktører, når de forholder sig til publikum. Vi oplever et uudnyttet potentiale mellem de forskellige aktører i skabelsen af en relevant og appellerende filmoplevelse, og det vil vi gerne sætte fokus på til gavn for dansk film", siger Marianne Moritzen, afdelingsleder af Fiktion.

Dialog om publikum er vigtig, og Filminstituttet glæder sig over den aktive og interesserede deltagelse fra filmbranchen. På baggrund heraf skal samtalen bredes ud til hele filmbranchen i starten af 2020, når Filminstituttet kan dele nogle af de opsamlede fokuspunkter, indsigter og erfaringer.

Om projektet

Publikum tættere på er initieret af Filminstituttets afdelinger for Fiktion og Dokumentar.

Ud over Filminstituttets mulighed for lanceringsstøtte understøttes også budget til publikumsudviklende og publikumsengagerende initiativer i udviklings- og produktionsbudgetterne, når det vurderes at styrke filmenes møde med publikum og/eller samfundet.