Filmen styrkes på Fyn

Det Danske Filminstitut og Kulturregion Fyn har netop indgået en samarbejdsaftale, der skal danne ramme om en sammenhængende strategi og konkrete filminitiativer på Fyn. Aftalen gælder i perioden 2011-2014.

Bag aftalen ligger et ønske om, at Fyn udvikler sig til en innovativ filmregion ved at satse på talentudvikling og filmkultur for alle samt ved at bygge bro mellem børn og unge og dag- og uddannelsesinstitutionerne.

Samarbejdet bygger på en strategi- og handlingsplan for den fynske satsning, der både skal supplere og styrke de allerede eksisterende film-, kultur- og uddannelsesinitiativer på Fyn, støtte nye initiativer samt styrke samarbejdet mellem DFI og de fynske aktører inden for området.

Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet.

Kulturregion Fyn dækker over en bred kulturel palet, der består af professionelle kulturinstitutioner, et spirende vækstlag samt en række andre aktører, der alle er med til at løfte den fynske kultur.

Kultursamarbejdet bygger på en fælles målsætning om at styrke det fynske kulturliv og adgangen til kulturlivet samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne.

Pressekontakt, Kulturregion Fyn

Stine Keiding, ske@odense.dk, Mobil 2928 1335

Samarbejdsaftalens tre hjørnesten er:

  • At give børn og unge de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film
  • At øge fokus på talentudvikling
  • At gøre filmkunsten let tilgængelig for alle, også nye brugergruppe

"Vi har store forventninger til samarbejdet med DFI," siger Bruno Hansen, formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe. "De initiativer og projekter, vi sætter i gang, kan være med til at tiltrække national og international opmærksomhed og skal bidrage til at styrke Fyn som filmregion. Vi oplever en meget positiv udvikling for filmområdet på Fyn, og denne aftale er bestemt med til at videreudvikle dette.

"Aftalen giver mulighed for at skabe en langsigtet og sammenhængende filmpolitisk indsats på Fyn og ligger i fin forlængelse af tankerne i Filminstituttets filmpolitiske oplæg 'Sæt filmen fri' fra 2010," siger Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på DFI. "Fyn har allerede satset på film med aktiviteter som Odense Filmfestival, Filmværksted, Filmfond, Skolebio m.m. Det bliver spændende at følge en sammenhængende indsats, der rummer alle dimensioner: børn og ældre, skole- og fritidsliv, professionelle og almindelige borgere."

1,83 mio kr. årligt

Et fagråd, der består af to repræsentanter fra DFI, en repræsentant fra Kulturregion Fyns sekretariat samt fem repræsentanter fra det fynske filmmiljø, skal nu udarbejde handlingsplaner for perioden.

Den endelige udvælgelse og prioritering af initiativer og projekter sker i henhold til Kulturaftalen 2011-2014 mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet.

Der er afsat 1,83 millioner kroner årligt til indsatsområdet. Kulturregion Fyn bidrager med 1 mio. kr. pr. år, Kulturministeriet med 0,83 mio. kr. pr. år. Filminstituttet støtter via konkrete aktiviteter, dog ikke filmproduktion.