Filmfestival vil skabe dagsorden om byernes fremtid

ARKITEKTUR OG FILM. Den 4. april åbner Copenhagen Architecture Festival - den største filmfestival om arkitektur i verden, som i 2019 vil være repræsenteret i København, Odense og Århus. Festivaldirektør Josephine Michau fortæller, at formidling af arkitekturen skal skabe dialog om byernes udvikling.

I 2014 løb Copenhagen Architecture Festival (CAFx) af stablen for første gang som ren filmfestival. I dag er festivalen ikke blot en niche for arkitektinteresserede. Mellem 4.500-13.000 har årligt deltaget i det store filmprogram samt events som byvandringer, debatter, udstillinger og workshops i flere af Danmarks store byer. Med filmvisninger på DRK og i de Københavnske S-toge har CAFx nået et publikum på over 500.000.  

Festivalen er nu verdens største festival med fokus på arkitektur og film, samt Skandinaviens største offentligt arkitekturevent. I år kan man opleve mere end 200 arrangementer udfoldet under temaet ’Skiftende Idealer: 1919 – 2019 – 2119’. 

Josephine Michau

Festivaldirektør Josephine Michau stiftede Copenhagen Architecture Festival i 2014 sammen med Mads Farsø og Peter M. Rasmussen. Foto: Anastasija-Gogoleva

Filmkærlighed og filmformidling 

Forbindelsen mellem film og arkitektur har været tæt langt tilbage i filmhistorien. Designskolen Bauhaus, hvis 100 års jubilæum også markeres under CAFx 2019, inspirerede allerede i 1920’erne til ikoniske filmværker og udbredelsen af arkitektoniske visioner på det store lærred. Festivalens direktør Josephine Michau fortæller, at hun møder mange arkitekter, der også er store filmelskere, og at der fortsat er tæt forbindelse mellem de to fag. Det har CAFx sat i spil ved at bruge filmmediet og festivalformen til at lukke arkitektfaget ud af sin til tider elitære boble. 

”Film som medie er jo ideelt til at formidle og gøre komplekse emner nemmere tilgængelige - og dermed en god katalysator til at folde aktuelle debatter ud. Vi bruger filmen både i form af dokumentation af et arkitekturfænomen, en arkitekturbevægelse, en arkitekts praksis men også som et værk i sig selv med arkitektoniske kvaliteter,” fortæller Josephine Michau.

Arkitekturen er forandringsdrivende 

Med årets tema bruger CAFx valgåret 2019 til både at gøre status på tidens skiftende boligidealer og skue frem mod den aktuelle byplanlægning og bypolitik. Festivalen oplever et publikum, der har stor interesse for deres byer og som gerne vil indgå i dialog om byens udvikling. 

Om CAFx2019

For sjette år løber Copenhagen Architecture Festival af stablen 4.-14. april. Festivalen byder på et stort filmprogram samt byvandringer, debatter, udstillinger og workshops under årets tema ’Skiftende Idealer: 1919 – 2019 – 2119’. 


I år udgiver CAFx i samarbejde med Arkitektforeningen en samling af manifester fra forskellige aktører, som skal formulere arkitekturens rolle i samfundet anno 2019, med de klimamæssige, økonomiske og sociale udfordringer, arkitekturen og samfundet står overfor.
 

”Københavns Kommune er gået fra at være landets fattigste til at være en af de rigeste kommuner på 30 år, og tilflytningen til byerne fortsætter med hastig fart. Det har selvfølgelig nogle konsekvenser på godt og ondt, både æstetisk og socialt. Dem vil vi med festivalen diskutere med borgerne og med relevante beslutningstagere.” 

Samfundets udvikling påvirker arkitekturen, men er arkitekturen også med til at ændre vores verden, levevilkår og hverdag? Det er nogle af de spørgsmål, CAFx vil have os alle til at debattere på tværs af fagudøvere, borgere, familier, folkeskolelever og beslutningstagere. 
”Arkitektur vedrører os alle, fordi den udgør de fysiske rammer for vores liv: Fra vi bliver født på et hospital, til de hjem, vi kommer til at bebo, til de institutioner, vores samfund er bygget på, til de arbejdspladser, vi engagerer os i,” siger Michau.

”Med festivalen vil vi gerne være med til at skabe en dagsorden, netop ved at involvere beslutningstagere, komme med politiske anbefalinger og påvirke den offentlige debat og folks bevidsthed om de strukturer, de indgår i. Vi tror på, at den brede arkitekturforståelse kan være forandringsdrivende. Det vil vi gerne arbejde målrettet imod.”

Copenhagen Architecture Festival x FILM

Festivalen præsenterer igen i år et bredt filmprogram. Copenhagen Architecture Festival x Film viser film flere steder i København, hvoraf de fleste visninger finder sted i Grand Teateret og Cinemateket. 

Film om arkitektur

Find flere film om arkitektur på Det Danske Filminstituts streamingsite 'Danmark på film' samt på Filmcentralen Undervisning.

Copenhagen Architecture Festival er støttet af Det Danske Filminstitut.