Filminstituttet offentliggør oplæg til ny Filmaftale

"Film for fremtiden" præsenterer en række initiativer som oplæg til film- og medieaftalerne for 2015-2018.

Dansk film indtager i dag en markant position. Ikke blot nyder den en bred folkelig opbakning herhjemme og udgør en vigtig fællesskabsdannende faktor, men oplever også international anerkendelse. Den position bør fastholdes og styrkes i forbindelse med de kommende politiske aftaler om film og medier for 2015-2018.

"Film for fremtiden" er Det Danske Filminstituts oplæg til de kommende forhandlinger og præsenterer en række initiativer, der samler sig under følgende overskrifter:

 • Film- og medieaftalerne skal forbedre producenternes pressede økonomiske situation
   
 • Kvalitetskriterierne ved støttetildeling skal styrkes
   
 • De digitale spil skal styrkes i forbindelse med en ny Medieaftale
   
 • Public Service Puljen skal styrkes i forbindelse med en ny Medieaftale 
   
 • Tv-midlerne til film skal omfordeles
   
 • Diversiteten i talentudviklingen skal forbedres via øget koordinering
   
 • Film i undervisningen skal styrkes
   
 • Nye midler skal afsættes til digitalisering af den danske filmarv

Oplægget er på 63 sider og kan downloades som pdf fra dfi.dk

Film for fremtiden – Oplæg til Filmaftale 2015-2018 (pdf)

I forlængelse af oplægget inviterer Filminstituttet filmbranchen og andre interesserede til fire debatmøder om en række væsentlige filmpolitiske temaer. Klik her

Spørgsmål rettes til: 

Henrik Bo Nielsen / administrerende direktør
Tlf. 3374 3501

Claus Ladegaard / områdedirektør for Produktion & Udvikling
Tlf. 3374 3433