Filminstituttet stiller skarpt på lancering

WORKSHOP. I takt med at udbuddet af film og platforme bliver større, vokser behovet for at skærpe indsatsen for at nå publikum der, hvor de befinder sig. "Det er vores ambition at styrke nytænkning og innovation på lanceringsområdet,” siger Filminstituttets Ane Mandrup, en af initiativtagerne bag en netop afholdt workshop, som stillede skarpt på det målrettede lanceringsarbejde.

Reklameballoner, rap-workshops, kreative event-visninger og skæve samarbejder. Luften var tyk af gode idéer, da en flok dokumentarfilmsinstruktører og -producere i slutningen af sidste uge mødtes på Filminstituttet for at præsentere lanceringsstrategier for et ekspertpanel af branchefolk.

Deres præsentationer var kulminationen på en seks dage lang workshop, hvor de deltagende filmskabere, under vejledning af lancerings- og innovationsekspert Mette Ohlendorff, havde arbejdet med målgrupper, positionering og lanceringsaktiviteter.

Initiativet til workshoppen kommer fra chef for Filminstituttets dokumentarafdeling Ane Mandrup og lanceringskonsulenterne Louise Haugstrup Jensen og Mira Bach Hansen i samarbejde med Mette Ohlendorff.

De har sammen udviklet forløbet, der har til formål at styrke filmenes lanceringsstrategier i en stadig mere konkurrencepræget medievirkelighed.

“Udbuddet af film og platforme er større end nogensinde før. Derfor skal man i dag være endnu mere præcis og endnu mere opfindsom, når man lancerer sin film” siger Ane Mandrup og forklarer, at det er en selvstændig målsætning for Filminstituttet at styrke innovation og nytænkning på lanceringsområdet.

”Det er vores ambition at være det faglige fyrtårn, der giver producenter og filmskabere ny viden og værktøjer til at identificere og engagere deres publikum. Og det er det, vi har forsøgt at gøre med vores workshop”.

Begynd tidligt

Forløbet var bygget op omkring seks dage med vekslende klasseundervisning, konkrete case-studier og gruppearbejde, hvor deltagerne arbejdede med udvikling af strategiske greb og koncepter til deres film.

De medvirkende projekter er støttet på Filminstituttets konsulentordning eller talentordningen New Danish Screen, og er enten færdige, i produktion eller under udvikling. I udvælgelsen af deltagere er man dog primært gået efter film, der stadig er på udviklingsstadiet, fortæller lanceringskonsulent Louise Haugstrup Jensen:

“En af vores målsætninger har været at motivere og inspirere deltagerne til at gå tidligt i gang med at udvikle deres lanceringsstrategi. For det styrker både filmen og dialogen med distributører og andre samarbejdspartnere, hvis man kan sætte ord på, hvilken ambition man har med sin film og hvorfor den er relevant for publikum”.

Om workshoppen

Formålet med workshoppen er at understøtte innovation og nytænkning på lanceringsområdet i forhold til udvikling af publikumsengagement inden for dokumentarfilmen.

Workshoppen blev afholdt af innovationsekspert Mette Ohlendorff, som blandt meget andet er art director og lanceringsekspert for spillefilm hos Nordisk Film.

Den første workshop fandt sted over seks dage i uge 39 og 40 og er udviklet af afdelingschef for dokumentar Ane Mandrup, lanceringskonsulenterne Louise Haugstrup Jensen og Mira Bach Hansen samt Mette Ohlendorff.

Blandt de udvalgte projekter kunne man blandt andet finde en dokumentar om tre goth-venner, der går under arbejdstitlen ’Homesick’.

Filmen er stadig under udvikling og produceres af Mathilde Hvid Lippmann. For hende blev det under workshoppen tydeligt, hvorfor det er en god idé at tænke i lanceringsstrategier, mens projektet stadig er ved at finde sin form:

“Det var en kæmpe gave at blive inviteret med til denne her workshop, mens vi stadig var i udvikling, så vi kan nå at tænke det ind i vores arbejde med filmen. Det var især godt, at der var så meget fokus på målgrupper, så man allerede tidligt overvejer, hvem man egentlig laver filmen til, og hvordan vi skal nå den målgruppe”, siger Mathilde Hvid Lippmann.

Skarpere på historien om filmen

Produceren var desuden glad for, at der under den seks dage lange workshop blev skabt et intimt og trygt rum, hvor hun kunne sparre med sine fagkolleger.

En af dem, hun kunne udveksle idéer med, var instruktøren bag spillefilmen ‘Usynligt hjerte’ (2019) Laurits Flensted-Jensen, der under forløbet arbejdede med sin første lange dokumentarfilm med arbejdstitlen ‘Show dancer’.

Som instruktør er er det egentlig ikke hans opgave at tænke i lanceringsstrategier og promovering. Alligevel mener Laurits Flensted-Jensen, at også han fik meget ud af at deltage i workshoppen.

“Jeg havde rigtig stor glæde i at få en indsigt i, hvordan man arbejder med lancering. Ligesom lyddesign og alt muligt andet er det jo en vigtig del af filmen og filmens mulighed for at leve, og derfor er det også vigtigt for mig som instruktør, at lanceringsdelen ikke bare bliver et fremmedlegeme”.

Modsat mange af de andre filmprojekter var instruktørens film allerede færdigklippet, da han fik invitationen til workshoppen. Fremadrettet tænker instruktøren dog, at han tidligere i processen vil begynde at overveje, til hvem han vil målrette sin film og hvordan.

“Man bliver bare mere bevidst om sin egen historie og hvad det er, man prøver at fortælle, hvis man tænker aktivt over, hvordan man vil kommunikere den ud. Derfor giver det rigtig god mening at begynde på det her i god tid”.

Arbejdet fremadrettet

Selvom workshoppen nu er veloverstået, er arbejdet kun lige begyndt for de otte deltagende producer- og instruktørhold. Som opfølgning tilbydes de inden for tre måneder en opsamlingssession med deres underviser Mette Ohlendorff, som opfordrer dem til at videreudvikle strategier og afholde testvisninger for målgrupper inden da.

“Og på samme måde har vi også nogle ting ved formatet, som skal tweekes, hvis vi skal afholde workshoppen igen. Og det tænker vi, at vi skal. Tilbagemeldingerne peger i hvert fald på, at vi har fat i noget af det rigtige” siger Ane Mandrup og henviser til en evaluering, som deltagerne har besvaret anonymt efter workshoppen.

Af evalueringens resultater fremgår det, at alle deltagerne mener, at de igennem forløbet har fået nye værktøjer og indsigter i måder at identificere og engagere publikum. Derudover svarer alle bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt de ville anbefale en lignende workshop med andre.

Og de mange positive udmeldinger glæder Ane Mandrup, der var spændt på at modtage deres feedback.

“Det var jo første gang, vi afholdt workshoppen, så vi har været ivrige efter at høre, hvad folk tog med sig. Jeg er særligt glad for, at mange i kommentarfeltet har skrevet, at vi har inspireret dem til at tænke ud af boksen. For det er vigtigt at være kreativ, hvis de gode og vigtige film skal have det liv blandt publikum, som de fortjener”.

Producer Mathilde Hvid Lippmann (projekt ’Homesick’) og instruktør Lin Alluna (projekt ’Twice Colonized’) sparrer om lanceringsideer på workshoppen.
Tags: Dokumentar