Filminstituttet udgiver Årsberetning 2015

ÅRSBERETNING. Hvordan ser Det Danske Filminstitut på filmåret 2015? Hvad var højdepunkterne og udfordringerne? Hvordan blev de offentlige filmmidler fordelt? Og nåede instituttets filmkulturelle tilbud bredt ud til borgere i hele landet? Det kan du læse om i Årsberetning 2015.

2015 blev et godt år med over 4 mio. solgte biografbilletter til danske film. Selv om de danske titler kun udgjorde ca. 14 % af det samlede antal, lykkedes det med 175.000 solgte billetter i gennemsnit pr. dansk film at erobre en hjemmemarkedsandel på næsten 30 % – et markant resultat, der hører til blandt de bedste i Europa.

Et stort publikum så danske dokumentarfilm på tv, og 11 danske dokumentarfilm fik premiere i biografer landet over.

Fakta

msib-kort2015

77 kommuner deltog i initiativet Med Skolen i Biografen i 2015.

bornebiffen-kort201579 biografer tilbyder Børnebiffen.

Filmcentralenkort20152.067 skoler over hele landet abonnerer på Filmcentralen.

2015 bød også på international anerkendelse, hvor to film sidst på året blev Oscar-nomineret i kategorierne for bedste ikke-engelsksprogede film og bedste dokumentarfilm i spillefilmlængde. Samlet set vandt danske spillefilm i løbet af året 39 internationale priser og hædersbevisninger, mens det blev til 53 priser for danske kort- og dokumentarfilm.

Levende formidling

Filminstituttet formidler film til borgere i hele landet, og indsatsen er styrket både fysisk og digitalt. En væsentlig del af aktiviteterne retter sig mod nye og yngre målgrupper, blandt andet de landsdækkende ordninger Med skolen i biografen, Børnebiffen og streamingtjenesten Filmcentralen, hvor der er fokus på film som fortælleform og mediets betydning for børn og unges viden og dannelse.

Den nydigitaliserede filmarv er nået ud til mange borgere med åbningen af streamingsitet Danmark på film, der rummer dokumentariske film fra 1905-1965. Både almindelige mennesker og fagfolk bruger og beriger sitet med informationer og personlige historier.

bertel-haarderBertel Haarder åbnede streamingsitet Danmark på film i oktober. Foto Thomas Dohn.

Fortsat fokus på kvalitet og bæredygtighed i produktionsmiljøet

2015 var første år i udmøntningen af Filmaftalen for perioden 2015-2018, hvor en vigtig målsætning er, at filmstøtten skal styrke kvaliteten i kunstnerisk og kulturel forstand samt udvikle diversiteten med hensyn til udbud, målgruppe og demografi.
Filminstituttet indfører i 2016 nye støttevilkår, der lægger vægt på kvalitet for alle støtteordninger. Det gælder både kunstneriske og markedsordningsfilm, og det gælder alle led i kæden frem til lancering.

Producenternes pressede økonomiske situation, som først og fremmest skyldes faldende indtægter fra fysisk salg og forringede finansieringsmuligheder, skaber imidlertid udfordringer i forhold til at indfri målsætningerne vedrørende kvalitet og diversitet i spillefilm. Denne problematik har fortsat stor opmærksom i det kommende år.

Filminstituttet arbejder fortsat sammen med branchen på at øge mangfoldighed i danske film. I 2015 var der fokus på etnicitet, og perspektivet udvides i 2016 med køn og social og geografisk rekruttering.

Læs Årsberetning 2015.

Samtidig udkommer Filminstituttets Årsrapport 2015, som indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater.