Filminstituttet udgiver Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING. Dansk films evne til at berøre, engagere og udfordre publikum har udfoldet sig i mange sammenhænge i 2016. Få tal, fakta og baggrund i Det Danske Filminstituts årsberetning, der netop er udkommet.

2016 var et år med både medvind og modvind til dansk film, fremgår det af Det Danske Filminstituts "Årsberetning 2016", som netop er udkommet.

Det samlede antal solgte billetter sidste år viser, at en tur i biografen stadig udgør et populært kulturtilbud for danskerne. Men den danske hjemmemarkedsandel gik fra rekord i 2015 på 30 % til mere middelmådige 21 % i 2016.

Kort over dansk film 2016

81 kommuner deltog i skolebio-ordningen Med skolen i biografen.

91 biografer tilbød Børnebiffen i samarbejde med børnefilmklubber og Filminstituttet.

1.949 skoler over hele landet abonnerer på streamingsitet Filmcentralen.

I årsberetningen fremgår det også, at danske spillefilm fandt et stort publikum på tv, mens dokumentarfilm, både på den lille og store skærm, formåede at skabe offentlig opmærksomhed om påtrængende emner – fra de nære relationer til større samfundsmæssige forhold. Ordningen for spil blev udvidet, og en række tv-serier med både kvalitet og værdi som public service modtog støtte.

Borgere i alle aldre har benyttet Filminstituttets egne aktiviteter og filmtilbud i mange sammenhænge i hele landet – i skoler, på biblioteker, på festivaler og på Filminstituttets streamingtjenester. Samtidig satte Cinemateket ny publikumsrekord.

Blandt temaer i Årsberetning 2016 kan fremhæves

  • Talentudvikling skal sikre fornyelse

For atsikre fornyelse i dansk film blev der med Filmaftale 2015-2018indført støtte til lavbudgetfilm, hvis formål det er at medvirke til udvikling af nye talenter, nye stemmer, nye fortællinger og nye selskaber inden for særligt spillefilm. Filminstituttet gav i 2016 støtte til 10 lavbudgetfilm.

  • Filmformidling for børn og unge i hele landet

Filminstituttet styrkede børn og unges muligheder for at opleve, forstå og skabe levende billeder blandt andet gennem initiativerne Med skolen i biografen, Børnebiffen, Filmcentralen/Undervisning og FILM-X. Af årsberetningen fremgår det, at aktiviteterne har stor rækkevidde i hele landet.

  • Publikumsrekord i Cinemateket

2016 blev et rekordår for Cinemateket med 116.000 besøgende, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2015.

Cinemateket har til opgave at give borgerne adgang til både dansk og international filmhistorie. Det seneste årtis digitale udvikling har ændret præmisserne for at drive et Cinematek – og givet nye muligheder. Cinemateket har derfor gjort en særlig indsats for at henvende sig til nye målgrupper, blandt andet gennem et samarbejde med biografer uden for København om visning af filmklassikere samt en række særarrangementer og events, der udvider og beriger filmoplevelsen.

  • Fokus på bedre kønsbalance

Den etniske og kønsmæssige diversitet i dansk film, både foran og bag kameraet, er utilfredsstillende. Da Filminstituttet anser øget mangfoldighed og større konkurrence om støttekronerne som én af vejene til større kvalitet, er der igangsat en mangfoldighedsindsats, der i 2016 havde særligt fokus på de åbenlyse kønsmæssige ubalancer. 

Indsatsen, der har nydt stor opmærksomhed i offentligheden, er gennemført i samarbejde med en lang række brancherepræsentanter. Med "Årsberetning 2016" indføres en fast udgivelse af et større datagrundlag omkring kønsfordelingen i filmbranchen og i Filminstituttets støttesystem.

Frem mod 2017

Årsberetningen peger også frem mod 2017 og dermed anden halvdel af den igangværende filmaftaleperiode.

Filminstituttet vil søge at fastholde den gunstige udvikling i filmformidlingsaktiviteterne og forventer at gennemføre en række indsatser i skoler, daginstitutioner og for borgerne hjemme foran skærmene. Der er samtidig søsat nye initiativer i Cinemateket i København med forventning om fortsat vækst i besøgstallet dér. Filmarkiverne i Glostrup skal i 2017 accelerere antallet af digitaliserede film, og der forventes en kraftig vækst i danskernes adgang til filmhistorien på streamingtjenesten Danmark på Film.

Uanset den lavere hjemmemarkedsandel i 2016 udtrykker danskerne generelt stor entusiasme for dansk fiktion. Den entusiasme giver tro på fremtiden, men der er betydelige udfordringer, der skal overvindes. Mange film har svært ved at finde deres publikum, de finansieringsmæssige udfordringer i produktionsleddet er massive, og en del af den danske talentmasse er optaget af lukrative opgaver i udlandet. Det kalder på en fokusering af indsatsen lige nu og på mere gennemgribende diskussioner frem mod næste politiske filmaftale i efteråret 2018.

Filminstituttet vil fra foråret 2017 forberede og facilitere disse diskussioner. Det vil ske med inddragelse af filmbranchens mange interessenter i en drøftelse af alle relevante aspekter af dansk films muligheder og udfordringer.

Samtidig udkommer Filminstituttets Årsrapport 2016, som indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater.