Filminstituttets afdeling i Århus nedlægges

Pressemeddelelse
15.08.2002
Filminstituttet
har besluttet at nedlægge instituttets booking- og regnskabsafdeling i
Århus.
Det sker som en
konsekvens af filminstituttets omlægning af distributionen af kort-
og dokumentarfilm fra udlejning til salg og regeringens sparekrav.

Århus-afdelingen
har tidligere spillet en væsentlig rolle i distributionen af 16mm-film til
landets skoler og foreninger. Siden slutningen af firserne er
distributionen i overvejende grad overgået til video, som bliver
distribueret fra Filminstituttets afdeling i Glostrup. Fra 1. juli i år er
udlejning af videokassetter ophørt, og distributionen foregår i dag
udelukkende som salg af kassetter.
Bestilling af film
vil fremover foregå over nettet og der er derfor ikke økonomisk grundlag
for at opretholde booking- og regnskabsafdelingen i Århus.
I forbindelse med
lukningen af afdelingen må Filminstituttet med beklagelse sige farvel til
7 trofaste medarbejdere, som igennem mange år har ydet en vigtig indsats
over for Filminstituttets mangfoldige brugere i undervisnings-,
institutions- og foreningsmiljøerne.
Filminstituttets
publikumsrettede aktiviteter i Filmhuset i Århus, som omfatter
filmvisninger for skoleklasser samt et offentligt tilgængeligt videotek,
vil blive videreført og udbygget med et cinemateksprogram i lighed med det
københavnske i samarbejde med biografen Øst for Paradis.
På lidt længere
sigt er det planen at flytte publikumsvisningerne til Filmby Århus i
forbindelse med, at der etableres et biografcenter som en del af
filmby-projektet.
Yderligere
information kan fås ved henvendelse til:
Anders
GeertsenOmrådedirektør for Distribution &
FormidlingMobil: 2097 3400