Filminstituttets ønsker og forslag til en ny medieaftale

MEDIEAFTALE. Efter folketingsvalget er der ikke længere flertal bag medieaftalen, og regeringen indbyder nu til drøftelser af justeringer. Filminstituttet er berørt af den aktuelle medieaftale på to områder: Ændringerne af Public Service Puljen og bestemmelsen om, at streamingtjenester skal pålægges at investere 2% af deres omsætning i dansk indhold.

Der er endnu ikke gennemført ændringer af hverken Public Service Puljen eller streamingtjenesternes investeringsforpligtelse. Her følger Filminstituttets ønsker og forslag: 

Public Service Puljen

Public Service Puljen har eksisteret siden 2007 og støtter fiktionsserier, dokumentarserier og programmer til børn og unge, som sendes på kommercielle tv-kanaler og øger udbredelsen af public service til andre målgrupper. Puljen har i perioden 2015-2018 været på 42,5 mio. kroner om året og er desuden løbende blevet suppleret med overskydende licensmidler. I gennemsnit har puljen været på 51,8 mio. kroner i perioden 2015-18.

I den eksisterende medieaftale er puljen i gennemsnit på 70 mio. kroner om året og vil stige til 100 mio. kroner frem mod 2023. Det samlede beløb er dog siden blevet reduceret med 40 mio. kroner i forbindelse med tillægsaftalen om udbud af en DAP-radiokanal.

Filminstituttet foreslår:

 • at puljen i fremtiden får en størrelse på 70 mio. kroner om året.
 • at puljen fortsat skal støtte public service indhold med originalitet, betydning og kvalitet.
 • at puljen kan støtte fiktionsserier, dokumentarserier og podcast.
 • at puljen kan støtte serier, som også udkommer i andre formater, fx som spillefilm.
 • at puljen fortsat har en forpligtelse til at anvende 25% af støttemidlerne til indhold rettet mod børn og unge. Der lægges særlig vægt på indhold, der distribueres i de formater og på de platforme, som børn og unge anvender.
 • at puljen kan søges af producenter, radio- og tv-selskaber samt streamingplatforme.
 • at programmer støttet af puljen senest 12 måneder efter premieren i en periode stilles gratis til rådighed på en tv-kanal eller på en streamingplatform.
 • at puljen fortsat administreres af Filminstituttet for at sikre, at projekter i flere formater støttes i sammenhæng mellem midler fra filmstøtten og midler fra Public Service Puljen.
’Daginstitutioner bag facaden’ (TV2, 2019) satte præg på den offentlige debat ved premieren i juni.

Streamingtjenesterne

Streamingtjenesterne er i vækst. En stor del af befolkningen anvender tjenesterne, hvis omsætning er steget kraftigt, siden Netflix kom til Danmark i 2012. Der findes ikke tilgængelige omsætningstal for de enkelte tjenester, men PriceWaterhouseCoopers anslår at streamingtjenesternes omsætning i Danmark i 2019 er 2,1 mia. kroner.

Den stigende omsætning for streamingtjenesterne kan samtidig aflæses i et kraftigt fald i omsætningen på salg og leje af DVD, som tidligere har været med til at finansiere nye danske film. Streamingtjenesterne bidrager ikke til finansieringen af dansk film, som over de sidste 10 år er blevet reduceret med op mod 80 mio. kroner om året.

I den eksisterende medieaftale pålægges udbydere af streamingtjenester at investere 2% af deres omsætning i Danmark i nyt dansksproget indhold. Det sker i realiteten allerede, men investeringen kommer ikke dansk film og dansk talentudvikling til gode, da investeringen overvejende går til at finansiere tjenesternes egne internationalt orienterede serier.

Filminstituttet foreslår:

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

 • at streamingtjenesterne pålægges at anvende 5% af deres omsætning i Danmark på dansk produceret og dansksproget indhold. Det er anslået omkring 100 mio. kroner om året.
 • at mindst 3 procentpoint heraf skal være som bidrag til filmstøtten og fordeles mellem Filminstituttets forskellige støtteordninger.
 • at højst 2 procentpoint heraf kan være i form af streamingtjenesternes egne investeringer i nyt dansksproget indhold, forudsat at det er støttet af Filminstituttet, en regional filmfond eller en af de offentligt ejede public service tv-stationer.