Filmkonsulenterne til debat

FILMPOLITIK. Kreativ fødselsforberedelse eller utidig indblanding? I de seneste ugers debat om konsulentordningen er filmkonsulenterne blevet kritiseret for at have for stor magt over projekternes indhold, mens andre minder om, at filmmagerne skal have mod til at stå ved deres visioner. Få overblik over debatten i Filminstituttets presseklip.

"Vi filmfolk er så privilegerede, at vi kan få lov til at mødes med filmkonsulenterne og drøfte vores projekter med dem, før de tager endeligt stilling til, hvem der skal have støtte. Det er et ulige møde med en flyvsk kemi," skriver Vinca Wiedemann, der selv er tidligere filmkonsulent, på sin blog på ekkofilm.dk. "At skabe en frugtbar samtale på de præmisser er lidt af en kunst for begge parter," fortsætter Wiedemann, der efterlyser større medansvar for et godt udkomme fra både filmfolk og konsulenter. Læs bloggen

Konsulentordningen og konsulenternes rolle har været til debat i en række medier de seneste uger. Debatten blev sat i gang af en artikel i Politiken under overskriften "Kan man blande sig i kunsten, uden at filmen knækker?", der byggede på en spørgeskemaundersøgelse blandt instruktører og manuskriptforfattere om deres oplevelser af konsulentordningen og deres møde med konsulenten. Se artiklen på politiken.dk

Få overblik over debatten i Det Danske Filminstituts presseklip, der udkommer alle hverdage, på dfi.dk/presseklip

Konsulent-ordningen

En del af Filminstituttets støtte til spillefilm uddeles via konsulentordningen, hvor en række tidsbegrænset ansatte filmkonsulenter vurderer, hvilke filmprojekter der har den fornødne kvalitet til at modtage støtte. Ordningen er etableret blandt andet i erkendelse af, at den subjektive vurdering, der bygger på en professionel kompetent analyse fra filmkonsulentens side, giver de mest optimale vilkår for at fremelske nyskabende og original filmkunst.

Læs mere: 
Kriterier for vurdering af spillefilm under konsulentordningen 
Vejledning i filmkonsulentens arbejde