Filmkonsulenters udtalelser til pressen om "Jolly Roger"

23.10.2001
Efter samråd med
formandskabet for Det Danske Filminstitut er det besluttet med omgående
virkning at suspendere de to filmkonsulenter Thomas Danielsson og Gert
Duve Skovlund.
Jeg vil efterfølgende
indstille til bestyrelsen, at de afskediges. Bestyrelsen vil tage stilling
hertil på næste ordinære møde den 19. november.
I forbindelse med
suspensionen er det magtpåliggende at sikre, at igangværende projekter
ikke kommer i klemme. Der vil derfor blive gennemført en grundig
afleveringsforretning med områdedirektøren og udviklingschefen, hvor
konsulenterne eventuelt kan få lejlighed til at indstille støtte til
projekter, som har haft grund til at forvente, at et støttetilsagn var
umiddelbart forestående.
Når Filminstituttet
drager en så alvorlig konsekvens af konsulenternes udtalelser til pressen,
skyldes det først og fremmest, at tillidsforholdet mellem branche,
konsulenter og institut er brudt. Det kan ingen af parterne leve med.

Det er afgørende for
Filminstituttet, at respekten for konsulentsystemets integritet kan
opretholdes, hvilket bl.a. forudsætter, at konsulenterne ikke forveksler
deres lovfæstede kunstneriske indstillingsret med en offentlig
overdommerrolle i forhold til den færdige film. Ansøgere skal kunne have
tillid til, at Filminstituttets konsulenter ikke falder dem i ryggen, hvis
en færdig film ikke er faldet ud efter konsulenternes smag. Evaluering og
efterkritik hører hjemme i et snævert forum med deltagelse af de
involverede parter med henblik på at lære af eventuelle
fejltagelser.
Henning CamreAdm.
direktør, Det Danske Filminstitut
23.10.2001