Filmpædagogik i Europa

Rapport kortlægger brugen af film i undervisningen i EU

I sommeren 2015 udkom resultatet af en stor undersøgelse af europæiske skolers brug af film. Filmforståelse (Film & Media Literacy) har høj prioritet i EU regi, og Kommissionen satte undersøgelsen i gang for at indsamle data og analyser af udfordringer, barrierer, praksis og potentialer.

Undersøgelsen munder ud i fem anbefalinger til alle lande i EU:

Rapport

  • Filmforståelse bør få politisk anerkendelse som fagområde i skolen
  • Filmforståelse bør udvikles og udbredes i skolen med henblik på at udvikle elevernes kritiske og kreative kompetencer
  • Filmforståelse bør være en obligatorisk del af læreruddannelsen og af lærernes efteruddannelsestilbud
  • Der bør udvikles online læringsplatforme med fokus på filmforståelse (Film Literacy)
  • Alle skoler bør have tidssvarende faciliteter og udstyr til at til at se og arbejde kreativt med film

Rapporten ”Showing Films and Other Audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices” er udarbejdet af Think Tank on European Film and Film Policy, CUMEDIA - Culture & Media Agency Europe, UAB - Universitat Autonoma de Barcelona og AEDE for Europa Kommissionen.

Undersøgelsens resultater vil indgå i Det Danske Filminstituts videre arbejde med film og media literacy i undervisningen.

Læs rapporten "Showing Films and Other Audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices"