Filmværkstederne og talentudviklingen

FILMVÆRKSTEDER. En af overskrifterne i Filmaftalen 2015-2018 er en styrket indsats for talentudvikling. Blandt andet skal den regionale talentudvikling styrkes gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende Filmværksteder. Arbejdet med at løfte talentudviklingen i hele Danmark er i gang, og konkrete initiativer er på vej.

Allerede inden forliget om Filmaftalen havde lederne af de fire filmværksteder i København, Odense, Viborg og Århus dannet et Værkstedsforum og siden 2013 jævnligt holdt møder. Værkstedernes ønske er at lægge en samlet strategi for, hvordan de med fælles kræfter kan forbedre talentudviklingen i Danmark, samtidigt med at den lokale talentudvikling styrkes.

Prami Larsen fra Filmværkstedet i København udtrykker det således: "Den model, vi har i Danmark med filmværksteder i fire områder af landet, de tre foreningsuddannelser Super16, Super8 og 18Frames og talentudviklingspuljen New Danish Screen, suppleret af lang række andre filmfaglige uddannelsestilbud, udgør et velfungerende talentudviklingstilbud. Det er drevet af unge menneskers enorme lyst til at komme til at arbejde med film, og det foregår i et tæt parløb med filmbranchens selskaber. Det er et system, der kombinerer offentlig filmstøtte, konsulentsystem og teoretisk undervisning med 'gammeldags' mesterlære, mentorship og praktisk erfaring i den branche, de unge gerne vil være en del af. Det giver derfor mening, at den fremtidige talentudvikling i høj grad bygger videre på den eksisterende, selv om der er grund til at sætte ind med en række justeringer."

De fire film-værksteder

Open Workshop, værkstedet i Viborg, er en del af uddannelsesinstitutionen Animation Workshop i Viborg. Daglig leder er Tim Leborgne. Værkstedet er specialiseret indenfor alle former for animation. Driftsfinansieringen kommer dels fra Viborg kommune og Filminstituttet, ligesom værkstedet drager stor nytte af den tætte tilknytning til skolen.

Aarhus Filmværksted ledes af Morten Hartz Kaplers. Værkstedet får hovedparten af driftsfinansieringen fra Aarhus Kommune og Filminstituttet.

Odense Filmværksted ledes af Jane Roneklint. Værkstedet får hovedparten af driftsfinansieringen fra Odense Kommune og Filminstituttet.

Filmværkstedet/DFI i København, er en afdeling af Filminstituttet og ledes af Prami Larsen.  Al finansiering af værkstedet kommer fra Filminstituttet.

Foreningsuddannelsen Super8 er baseret i Aarhus, 18Frames i Odense og Super16 i København. 

Talentudviklingspuljen New Danish Screen er en filmstøtteordning baseret på et samarbejde mellem DR, TV 2 og Filminstituttet. Den forvaltes fra København.

De fire værksteder har siden årsskiftet holdt månedlige møder med henblik på at finde den rette organisering og financiering. De vil i år etablere et fælles sekretariat og en fond med arbejdstitlen Filmtalent.dk, hjemhørende uden for København og med en til to medarbejdere. Tanken er, at fonden skal bestyres af ledere fra værkstederne og eksterne medlemmer. Sekretariatets opgave skal først og fremmest være at skaffe yderligere finansiering til filmværkstedernes talentudviklingsaktiviteter, ligesom det er meningen, at sekretariatet skal tage sig af flere og flere fælles opgaver.

Open Workshop i Viborg og Filmværkstedet i København skal i fremtiden være fonds-ejet i lighed med værkstederne i Odense og Aarhus. De fire værksteder vil få egen bestyrelse og samarbejdsaftaler med kommunerne i forhold til medfinansiering. I den forbindelse er der planer om at flytte ud fra Filminstituttet og samtaler med De Københavnske Filmfestivaler og Copenhagen Film Fond om at flytte sammen.

Filmværkstedet vil afholde en række dialogmøder om værkstedet i fremtiden og nedsætte en række arbejdsgrupper med relevante faggrupper: producere, instruktører af fiktion og dokumentar med flere, samt med Super16, som er den foreningsuddannelse, der er baseret i København.

Der er planlagt møde mellem værkstederne og de tre foreningsuddannelser i august under Odense Internationale Film Festival, hvor den overordnede værkstedsstruktur og samarbejdet med foreningsuddannelserne er på dagsorden.

Læs mere om, hvordan Prami Larsen ser fremtiden for Filmværkstedet i København: Filmværkstedet flytter

Værkstedsforum, referater fra møder

Filminstituttets oplæg til Filmaftale

Filmaftalen 2015-2018

Bekendtgørelse om Filmaftale, afsnit 10 lægger rammerne for det forpligtende samarbejde.