Flere nuancer, tak

MANGFOLDIGHED. Filminstituttet vil i de kommende år sætte fokus på etnisk mangfoldighed i den danske filmverden både foran og bag kameraet.

Det Danske Filminstitut vil i de resterende to år af det igangværende filmforlig kaste et blik på, hvordan etniske grupper bliver fremstillet i dansk film.

"Vi lever i samfund med forskellige etniske og kulturelle grupper – noget som kun sjældent bliver afspejlet i dansk film. Mit indtryk er, at man andre steder i Europa er bedre til at lave film, der afspejler samfundet på dette punkt," fortæller områdedirektør Claus Ladegaard.

Der skal blandt andet indsamles viden på området, der skal kvalificere debatten og afdække de udfordringer, som findes i dansk film. En række dialogmøder med filmbranchen skal være med til at sikre fælles forståelse og målsætninger.

"Vi skal også se på vores egen måde at behandle ansøgerne på og sikre, at ingen får afslag på grund af misforståelser, der bunder i sproglige og kulturelle forskelle. Vi har lyst til at gøre noget for at sikre mangfoldigheden i dansk film, men vi vil ikke kompromittere den helt afgørende faktor – at man altid støtter den bedste film," uddyber Claus Ladegaard.

Filminstituttet blev centrum for en debat om fordomme og etnicitet, efter at "MGP Missionen" fik afslag på Markedsordningen, blandt andet fordi det blev vurderet, at folk i provinsen ikke er interesserede i film med ikke-etnisk danske skuespillere i hovedrollerne. Denne del af begrundelsen er siden blevet undskyldt og erklæret usaglig.