Flotte MEDIA-resultater for Danmark i 2012

PENGE. Danmark har klaret sig godt i MEDIA-programmet i 2012. Samlet har danske selskaber modtaget 42 mio. kr., hvilket udgør en pæn andel af støtten i forhold til det totale EU-budget.

Danske støttetildelinger i 2012

MEDIA er EU's støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa, der blandt andet støtter spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm samt en lang række filmfestivaler, markeder og uddannelser. Blandt målsætningerne er at styrke og udbrede europæisk mangfoldighed og fremme interkulturel dialog.
 

MEDIA uddelte i 2012 knap 580 mio. kr. til projekter i de 33 medlemslande. Ud af dette beløb har danske selskaber modtaget 42 mio. kr. – lidt mere end i 2011, hvor danske ansøgere opnåede omkring 40 mio. kr. i støtte.

I 2012 gik 7,2 % af det samlede MEDIA-støttebeløb til Danmark. Ifølge Folketingets EU-oplysning fra 2011 betaler Danmark til sammenligning 2,04 % af det totale EU-budget. MEDIA er altså en af de EU-støtteordninger, hvor Danmark gør det rigtig godt.

Danske film opnåede igennem udenlandske distributører 12,7 mio. kr. i distributionsstøtte. Dette kommer ikke danske selskaber direkte til gode, men øger de enkelte films muligheder på det europæiske marked. De film, der fik støtte i 2012 er: "Jagten" (19 lande), "En kongelig affære" (18 lande), "Den skaldede frisør" (16 lande) og "Superclásico" (13 lande).

Desuden blev der under den automatiske distributionsstøtte reinvesteret 5,3 mio. kr. i danske film. Enten som markedsføringsudgifter eller som minimumsgarantier. Dette beløb samt ovenstående 12,7 mio. kr. er ikke medregnet i de 42 mio. kr.

CPH:DOX fik 700.000 kr. til projektet DOX:LAB under MEDIA Mundus.

Danske resultater

Danmark har 12 biografer har, som er medlemmer af biografnetværket Europa Cinemas, modtaget støtte via MEDIA. For at modtage støtten forpligter biograferne sig til at have minimum 25 % ikke-nationale europæiske film på programmet. 

MEDIA Desk Danmarks chef Ene Katrine Rasmussen udtaler:

"Formålet med MEDIA er at styrke europæisk films udbredelse i Europa og resten af verden.  MEDIA støtter massivt distributionen af europæiske film i Europa, hvor formålet er, at vi skal se hinandens film. De fleste af de europæiske, ikke-danske, film, som vi ser i biograferne herhjemme, er støttet med MEDIA's distributionsstøtte. Og gennem biografnetværket Europa Cinemas støttes også Art house cinema rundt om i Europa."

Flere af de MEDIA-støttede film har opnået flotte internationale resultater, ikke mindst med Oscar-nomineringen til "En kongelig affære". Ved den danske Robert-uddeling den 28. februar var der priser til "En kongelig affære" og andre film under MEDIA-programmet som "Den skaldede frisør" og "The Act of Killing". I alt 14 Robert-priser gik til film støttet af MEDIA.

 

Læs mere på MEDIA Desk Danmark og MEDIAs hjemmeside.

forsidelogo
Tags: MEDIA