Fra Ydre Nørrebro til FILM-X

FILM-X. En gruppe drenge fra Ydre Nørrebro har haft fornøjelsen af at være manuskriptforfattere, kameramænd, instruktører, skuespillere og klippere over fire onsdage i FILM-X, hvor børn og unge kan lære at lave film.

Hos Film-X kan børn og unge lære at lave film i et interaktivt filmstudie i Filmhuset i Gothersgade. Syv drenge fra Ydre Nørrebro i alderen 11-15 år har sammen med boligsocialmedarbejder Gina Zacharias besøgt FILM-X, hvor de har lavet en række kortfilm. FILM-X gør i år en særlig indsats overfor børn og unge, som ellers normalt har mulighed for at besøge filmstudierne.

"Det var sjovt at finde på idéer til filmene og være sammen med vennerne," fortæller Ali på 14 år.

Fakta

Gennem en unik social og kreativ oplevelse i produktionen af egne film ønsker FILM-X med projektet at give børnene:

  • Personlige og sociale succesoplevelser.
  • Øget selvtillid og selvværd.
  • Øgede sociale kompetencer.
  • Øvelse i at samarbejde.
  • Viden om og indsigt i filmproduktion.

Forløbet tilrettelægges således, at det ikke kræver faglig forberedelse for hverken pædagog eller børn, men der vil være mulighed for at arbejde videre hjemme, hvis det ønskes.

Forløbet indeholder

  • Undervisning med diskussioner i plenum som belyser filmproduktionens forskellige faser og ruster børnene til at forstå filmens virkemidler og gør dem i stand til at kunne træde i karakter som instruktør, kameramand, klipper eller skuespiller.
  • Forevisning af film og klip, som er relevante for deltagernes egne overvejelser og arbejdsprocesser i forbindelse med produktionen af deres egne film.
  • Produktion af egne film (lavet i hold på 4-7 børn.)
  • Positiv og konstruktiv kritik i samlinger undervejs i forløbet.
  • Fremvisning af filmproduktioner for hinanden samt venner og familie.

"Det var ikke svært at finde på idéer til filmene. Og de andre syntes, mine idéer var gode," fortæller Ali smilende, der står bag manuskripterne på mange af deres film.

filmxnørrebro2 (2)
Ali og Anas FILM-X lydstudiet. Foto: Louise Fischer

"De fandt selv på historierne, og historierne viser jo, at de reflekterer over deres liv, og at de har en god portion selvironi", supplerer Gina Zacharias. "Og så kommer der mere ro på dem, når de får lov at udtrykke sig kreativt".

Sammen med Gina Zacharias har drengene tidligere arbejdet med at fortælle historier fra deres liv gennem billeder, og det kunne de bruge i FILM-X studierne. Drengene tog udgangspunkt i deres egen hverdag og valgte venskaber, bandekriminalitet og familiemønstre som filmenes temaer. De fandt også selv på parodier af den stereotype fremstilling af indvandrere i dagens Danmark.

Udover at arbejde i drengenes boligkompleks er Gina Zacharias kunstner og leder af projektet Point and Shoot, hvor børn og unge får fotoundervisning. Hun kender Ali og hans venner godt og var med dem i FILM-X. Hun oplevede besøgene som en stor succes:

"Jeg blev lidt overrasket over, hvor gode de også var til at klippe filmene, hvor man jo skal sidde stille og nørkle med tidslinjen."

Succesoplevelser

Ligesom Ali og Gina oplevede Louise Fischer fra FILM-X besøget fra Nørrebro som en succes.

"De var meget engagerede og ligefremme i de historier, de fik strikket sammen. Oftest tog de udgangspunkt i historier fra deres egen virkelighed, som de puttede ind i en fiktiv ramme. På sigt giver det måske en forståelse af og refleksion over eget liv og udfordringer," siger Louise.

Louise mener, at når børnene producerer deres egne film, styrker de deres selvværd gennem succesoplevelser. De øver sig i holdarbejde med klare roller, og de får mulighed for at for at skabe historier, der tager personlige problemstillinger op, som giver anledning til dialog.

filmxnørrebro2 (1)
Under optagelse. Foto: Louise Fischer

Drengenes film blev vist til en afslutningsfest i boligkomplekset for venner og familier, men også andre af foreningens beboere dukkede op for at kigge med.

Ali fortæller, at han og de andre drenge var stolte over at vise, hvad de havde lavet sammen. "Vi var meget spændte, og selvom de grinte af os, var det sjovt at vise filmene". Ali vil da også gerne lave film igen. "Der er jo stadig nogle slags film tilbage, vi ikke har prøvet at lave".


Film-X og Boligforeningen AAB afdeling 58 har valgt at fortsætte samarbejdet med drengene. På nuværende tidspunkt er de ved at strikke et nyt forløb sammen, som kommer til at foregå, hvor drengene bor.

Læs mere om FILM-X og kontakt Louise Fischer, Udviklings- og undervisningsmedarbejder i FILM-X, på tlf. 5096 7477 for yderligere information.

 


Trailer

Tags: Film-X