Fratrædelsesaftale med filmkonsulent

14.12.2001
Det Danske Filminstitut
har indgået en fratrædelsesaftale med filmkonsulent Thomas Danielsson.
Thomas Danielsson fratræder sin stilling efter gensidig aftale. Indholdet
af aftalen er kun parterne bekendt.
Henning CamreAdm.
direktør, Det Danske Filminstitut 14.12.2001