Hædersydelse til Mogens Rukov og Anne Regitze Wivel

HÆDERSYDELSE. De to filmkunstnere Mogens Rukov og Anne Regitze Wivel modtager Statens Kunstfonds hædersydelse for deres indsats.

Statens Kunstfonds hædersydelse går i år blandt andet til Mogens Rukov for hans rolle som åndeligt fyrtårn i danske film og til Anne Regitze Wivel for hendes dokumentariske skildringer af mennesker.

Om Mogens Rukov lyder det i begrundelsen:

"Mogens Rukov er et åndeligt fyrtårn i dansk film. Han har gennem sit mangeårige virke som leder af manuskriptuddannelsen på filmskolen grundlagt et uvurderligt fundament for adskillige generationers dramatiske forståelse, og for hvordan vi fortæller historier i den danske filmkultur i dag.

Lige så uvurderligt har Rukov også været særdeles involveret i manuskripterne til lang række film. Hans generøsitet og kompetence som konsulent, mentor, samarbejdspartner og selvfølgelig manuskriptforfatter har bidraget til et utal af klassiske værker i den danske filmhistorie, heriblandt dogmefilmen 'Festen' der må regnes som hans magnum opus."

Om Anne Regitze Wivel siges:

"Anne Regitze Wivel er dokumentarisk. Virkeligheden taler direkte til hende, og som få andre har hun formået at gribe den med nænsomme hænder. I en lang række filmiske værker har hun skildret verden og de mennesker i verden, som har betydet noget for hende og dermed gjort dem betydningsfulde og aflæselige for os andre. Som filmskaber har hun altid gået sine egne stille veje og med en insisterende stædighed tilstræbt en nøgenhed i sit udtryk, der har givet hendes film en særegen poesi.

I sit mangeårige virke som lærer på Den Danske Filmskole har hun generøst og med stor empati for andres forsøg på at se med egne øjne gennem kameraet været en betydelig støtte og inspiration for den generation af højtbegavede dokumentarister, som har markeret sig stærkt både nationalt og internationalt indenfor de sidste år.

Anne Regitze Wivel har evnen til at aflæse poesien i dagligdagene, og det er sværere end man tror."

Forfatter Peter Mouritzen, billedkunstner Erik A. Frandsen og kunsthåndværker Anne Fabricius Møller er i år de øvrige modtagere af Statens Kunstfonds hædersydelser, der første 1. januar 2014 skiftede navn fra Livsvarige ydelser fra Statens Kunstfond

Hædersydelserne er – ligesom de hidtidige ydelser – livsvarige, og kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.