Hartmanns Diplompris til filminstruktøren Karen Littauer

Pressemeddelelse23.04.2003
Torsdag den 24. april
2003 uddeler Brødrene Hartmanns Fond to priser til tre dygtige personer
inden for dansk forskning. Som noget nyt har Fonden indstiftet en særlig
Diplompris til yngre personer på vej frem - udover den traditionelle
Hartmann-Pris. I år er det en væsentlig indsats inden for henholdsvis
matematikvidenskab og grønlandsforskning, der belønnes med tilsammen
450.000 kroner.
Filminstruktør Karen
Littauer og forfatter og lektor Kirsten Thisted modtager den nyindstiftede
Diplompris på i alt 150.000 kr. fra Hartmann-Fonden for deres fælles,
originale indsats inden for studier af grønlandsk kultur.

Prisen er på 150.000
kroner til de to yngre grønlandsforskere og -fortællere, der har udført et
stort, originalt arbejde for at fastholde og fortolke det værdifulde
indhold i den grønlandske fortælletradition. Ved at indsamle ældre
grønlandske fortællinger har de bidraget til bevarelsen af den grønlandske
kulturhistories kilder og bidraget til større indsigt i kulturmødet mellem
Grønland og Danmark. Resultatet af Kirsten Thisteds og Karen Littauers
fælles indsats i form af bog og film er blevet særdeles vel modtaget og
positivt anmeldt og er en forbilledlig kombination af det talte, det
skrevne og det billedbårne sprog
Filminstrukør Karen
Littauer arbejder i øjeblikket på et manuskript til en børnefilm med
arbejdstitlen "Åndemanerens Lærling", som også berører inuitkulturen.
Samtidig forsøger hun at finde støtte til tre dokumentarfilm med flere
fortællinger fortalt af de ældste nulevende inuit i Canada, Alaska og
Sibirien.
Filmen "Jeg husker...
fortællinger fra Grønland" er produceret af Magic Hour Films med støtte
fra Det Danske Filminstitut. Filmen vil indgå i Det Danske Filminstituts
distribution på video og dvd og kunne lånes på bibliotekerne. Bogen "Jeg
husker" udkom på forlaget Aschehoug, 2002.
Pressemeddelelse og
fotos: http://www.dfi.dk/dfi/pressroom/jeghusker/Hartmannfonden:
www.hartmannfonden.dk/presserum/prisuddeling2003.html
For yderligere
oplysninger, kontakt:
Nuka FilmKaren
Littauer, 3918 1722, nukafilm@nuka.dk
Det Danske
FilminstitutLars Fiil-Jensen, 3374 3559, larsf@dfi.dk