Hele den danske stumfilmarv digitaliseres og formidles

Levende filmarv. Takket være tre fonde, der tilsammen har doneret 30 mio. kr., bliver det nu muligt at digitalisere, udforske og formidle mere end 400 stumfilm fra dansk films guldalder.

Et af de mest betydningsfulde kapitler i dansk filmhistorie bliver nu gjort tilgængeligt via en donation på 30 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

I perioden fra omkring 1910 var dansk film førende på verdensplan både forretningsmæssigt og kunstnerisk med Nordisk Films Kompagni, det nuværende Nordisk Film, som det absolutte fyrtårn. Det var en tid, hvor stjerner som Asta Nielsen, Valdemar Psilander og Fy & Bi var berømmede langt ud over landets grænser, og hvor Danmarks største instruktør Carl Th. Dreyer skabte en stor del af sit værk. Da tonefilmen blev udbredt i begyndelsen af 1930'erne, kasserede producenterne deres beholdning af stumfilm, og anslået eksisterer 20 % af den danske stumfilmproduktion i dag.

I løbet af de kommende år vil Det Danske Filminstitut digitalisere, udforske og formidle hele den danske stumfilmarv, der består af cirka 415 titler med en samlet spilletid på omkring 350 timer. Filmene spænder vidt – fra prestigeproduktioner med international appel til metervare-farcer og testfilm, der illustrerer den tekniske udvikling fra stum til tone, fra sort-hvid til farve osv.

Filmarven udforskes og formidles

Projektet er det hidtil største filmformidlingsprojekt i Danmark, og forud er gået fire års arbejde med at kortlægge samlingerne. De mange film og supplerende materiale bliver nu gjort frit tilgængeligt for både almindeligt nysgerrige og undervisningsinstitutioner verden over, hvor dansk stumfilm er pensum for filmstuderende.

Mesterværkerne i samlingerne bliver restaureret og scannet til biografvisning, og der etableres et online-univers med samtlige film samt formidlings- og forskningsartikler. Filminstituttet vil desuden undervejs i processen dele viden om restaurerings- og digitaliseringsarbejdet.

Til digitaliseringsindsatsen er knyttet et treårigt dansk-tysk forskningsprojekt, som skal klarlægge den trafik af idéer og personer, der krydsede grænserne mellem to af stumfilmæraens førende nationer, Danmark og Tyskland. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Universitet og Kölns Universitet. Forskerholdet tæller fem seniorforskere, en ph.d.-stipendiat og en forskningsassistent.

Kontakt

Lars-Martin Sørensen
Forskningsleder
Tlf. +45 3374 3574
larss@dfi.dk

Jakob Buhl Vestergaard
Vicedirektør
Tlf. +45 2020 1838
jakobv@dfi.dk

Vicedirektør på Det Danske Filminstitut Jakob Buhl Vestergaard siger:

Det er med stor taknemmelighed over for de bevilgende fonde og med forventningens glæde, at vi sætter dette store projekt i gang. I arkiverne er der mindst 50 titler, som ikke har været vist siden premieren for omkring 100 år siden. Måske finder vi blandt dem glemte mesterværker, som kan ændre vores forståelse af dansk stumfilmhistorie. Under alle omstændigheder får vi nu en unik mulighed for at blive klogere på vores fælles fortid, som den blev fortalt i levende billeder. Det er det, film kan.

Fakta

I løbet af de kommende år vil Det Danske Filminstitut digitalisere, udforske og formidle hele den danske stumfilmarv: 415 titler med en samlet spilletid på omkring 350 timer. Ud over filmene bliver også dokumentationsmaterialer som filmprogrammer, stills, plakater mv. digitaliseret og tilgængeliggjort blandt andet i et nyt online-univers og en stumfilmfestival, som Cinemateket forestår.

Projektet er muliggjort via en donation på 30 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden. 

Filmarven formidles fysisk og digitalt

Det er en væsentlig målsætning for Filminstituttet at gøre filmarven levende for alle. Det sker blandt andet via Cinematekets arrangementer i København og i samarbejde med biografer rundt omkring i landet. Det sker også digitalt via streamingsitet "Danmark på film", der rummer dokumentariske film fra perioden 1899-1995. De mere end 1000 klip fra hele landet er fordelt ud over et interaktivt danmarkskort. 'Danmark på film' har omkring 340.000 visninger/streams om året.

I den nye filmaftale 2019-2023, som er indgået blandt alle Folketingets partier, er der afsat 17 mio. kr. til digitalisering af filmarven. Bevillingen ligger i forlængelse af en tidligere ekstraordinær finanslovsbevilling på 17 mio. kr. fra 2016-19, som anvendes til digitalisering af ældre danske dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film, som blandt andet gøres tilgængelige på 'Danmark på film'.