Henning Camre / Afskedsreception

Med udgangen af juni forlader Henning Camre Det Danske Filminstitut efter godt ni år som administrerende direktør.

Et af Camres mest fremsynede og bemærkelsesværdige initiativer sidste år var stiftelsen af European ThinkTank on Film and Film Policy. Og det er herfra, at han vil fortsætte sit filmpolitiske virke som leder af tænketanken. Men det er blot ét af Camres mange, visionære tiltag.

Først og fremmest var det Camre, der de facto samlede de tre gamle filminstitutioner, Statens Filmcentral, Det Danske Filmmuseum og Det Danske Filminstitut til én velfungerende enhedsorganisation med fælles mål, arbejdsgange og værdigrundlag. Han var arkitekten bag den store fremadrettede vision for dansk film, der skaffede filmområdet en historisk enestående merbevilling på 450 millioner kr.. Og det var hans præcise analyse af, hvad der krævedes for at løfte dansk film ud af stagnation og dødvande, der mundede ud i den første 4-årige filmaftale. Siden er denne aftale blevet afløst af flere andre, og det lange, filmpolitiske stræk, disse aftaler har sikret dansk film, har givet arbejdsro og mulighed for at arbejde fremadrettet og professionelt med at udvikle dansk film.

Under Camres ledelse er Filminstituttet blevet professionaliseret; filmmuseet har fået nye arkiver; Cinemateket indtager i dag en naturlig plads blandt verdens førende som et levende filmhus, hvor der også er rum til filmstudiet FILM-X for børn og unge; lancerings- og distributionsarbejdet er blevet lagt i faste rammer; dansk film har markeret sig flot i det internationale festivalkredsløb. Støtteordningen til udvikling af nye, filmiske udtryk - New Danish Screen - er blevet oprettet i samarbejde med DR og TV 2. Sidst, men ikke mindst, har dansk film over de ni år, Camre har stået ved roret, opnået hjemmemarkedsandele, der gør de fleste lande grønne af misundelse.

Kom derfor og sig farvel til Henning og ønsk ham tillykke med hans nye virke for europæisk film i European ThinkTank on Film and Film Policy.

AFSKEDSRECEPTIONSULT / GOTHERSGADE 5521. JUNI KL. 16.00