Henning Camres ansættelse som direktør for Det Danske Filminstitut forlænges

14.07.2003
Bestyrelsen for Det
Danske Filminstitut har besluttet at forlænge den administrerende direktør
Henning Camres ansættelse til udgangen af 2006.
Henning Camre blev ansat
som administrerende direktør i starten af 1998 på en 6-årig kontrakt. Han
har stået for opbygningen af det "ny" Filminstitut og for gennemførelsen
af en overordnet sammenhængende filmpolitik. Filminstituttet blev med
loven fra 1997 sammensat af det daværende Filminstitut, Statens
Filmcentral og Det Danske Filmmuseum.
Filminstituttet har i
Henning Camres tid som administrerende direktør gennemgået en kraftig
udvikling. Centralt i Henning Camres arbejde har været at få de tre
"gamle" organisationer til at fungere som én, hvilket er lykkedes. Det
betyder bl.a., at kompetencer, der går på tværs af de forskellige områder,
nu også bliver brugt i hele organisationen.
Blandt Henning Camres
andre markante resultater har været forberedelsen og implementeringen af
de seneste to filmforlig. Dermed har han været stærkt medvirkende til
dansk films nuværende stade, med en central placering i det hjemlige
kulturlandskab, men også i den internationale filmverden.
Yderligere oplysninger,
kontakt:
Søren Kjær, formand for
Det Danske Filminstituts bestyrelse, 4032 2496