Her er vi med Skitsen nu

SKITSEN. Efter én spillefilm er sat i produktion, ridser Mette Damgaard-Sørensen, kunstnerisk leder af New Danish Screen, op hvor langt Skitsen, et nyt udviklingskoncept for spillefilm, er nået.

Under overskriften "Skitsen" indbød New Danish Screen i september 2015 til en ny måde at udvikle spillefilm og filmfortællinger på. Tanken var, at filmskaberne i højere grad skulle udfolde og undersøge deres filmidé ved at skitsere i mediets egen udtryksform i stedet for i de mange ord, der normalt har forrang i udviklingen.
 
To måneder senere blev der afleveret 63 ansøgninger, og en måned efter var ni projekter udvalgt til at modtage en Skitsen-udviklingsstøtte på ½ million kr. Beløbet skulle anvendes til et 12 minutters filmet forstudie, sammen med et treatment på historien og en kunstnerisk-produktionel konceptbeskrivelse, der skulle vise, hvordan filmen kan forløses indenfor en budgetramme på 3 millioner kroner.
 
De ni hold afleverede resultatet i april i år, og herefter er fem af projekterne videreudviklet med henblik på produktionsstøtte.

Christian Tafdrups "En frygtelig kvinde" gik i dette efterår i optagelse, og holdet er nu i gang med postproduktionen.

Læs: En frygtelig kvinde er første Skitsen-film i produktion

Yderligere tre film får produktionsstøtte inden jul, og den sidste får i det nye år. Filmene modtager godt tre millioner kroner.
 
"Film er jo et fantastisk medie, fordi så mange kunstformer smelter sammen i filmsproget. Men når vi udvikler, er det ordene, der er styrende langt ind i processen. Vi taler meget om historie og langt mindre om de filmiske udtryk og produktionelle greb," fortæller Mette Damgaard-Sørensen, kunstnerisk leder af New Danish Screen. "Derfor ville vi afprøve, om der kunne komme et andet fokus og dermed også andre historier frem, hvis projekterne fra første færd blev udviklet filmisk. Vores forhåbning var, at en visuel, hurtig og fleksibel udviklingsform kunne give filmskaberne mere lyst og mod og føre til mere radikale fortællinger."

"Resultatet har været en øjenåbner. Det lykkes de vidt forskellige projekter at skærpe deres filmiske og produktionelle greb og blive til film, som udfordrer de stramme rammer for at blive helt deres egne: Holdet bag 'En frygtelig kvinde' havde som ambition at filme i Københavns gader og lade virkeligheden slå ind i filmen – det viste sig at være muligt og løftede faktisk historien. Et andet projekt fandt ikke bare sit filmiske udtryk, men holdet brugte også Skitsen til at finde autentiske karakterer og plot og fik også adgang til en eksotisk location. I et tredje projekt lykkedes det at gøre det klart, at det er muligt at skabe en overbevisende og kunstnerisk stærk periodefilm om Christian d. 4. inden for meget stramme rammer."
 

"Holdene bag de fem film er alle fra en ny generation i dansk film – tre af de fem instruktører tog afgang fra Filmskolen sidste år. Det har givet processen et præg af pionerånd og en oplevelse af at være en del af noget nyt og betydningsfuldt. Nu glæder vi os til, at de næste projekter går i produktion – og endnu mere til, at fem stærke og meget forskellige film af unge instruktører kan møde et publikum," slutter Mette Damgaard-Sørensen.