Historisk aftale om økonomisk samarbejde mellem Danmarks Radio, TV 2 og Filmbranchen

PRESSEMEDDELELSE01.04.2003
Danske spillefilm
har i de senere år markeret sig stærkt både kunstnerisk og
publikumsmæssigt, men til trods herfor kæmper filmproducenterne med
økonomiske problemer.
Regeringens Medie-
og Filmaftaler indgået i 2002 fastsætter såvel tv-stationernes som det
offentliges bidrag til filmproduktion de næste fire år og sikrer dermed en
fortsat kontinuitet i produktionen af danske kvalitetsfilm.
Hver af
tv-stationerne skal i henhold til Medieaftalen anvende 60 mio. kr. årligt
til engagement i forskellige former for dansk filmproduktion i perioden
2003-2006. Heraf skal 35 mio. kr. gå til køb af visningsrettigheder og
investering i danske spillefilm. Tv-stationernes engagement vil
gennemsnitligt udgøre op til 20% af en films
produktionsomkostninger.
DR, TV 2 og
Producentforeningen har ved Det Danske Filminstituts mellemkomst indgået
aftale om vilkår for tv-stationernes engagement i dansk
spillefilmproduktion, som nu udmøntes i en standardkontrakt.
Tv-stationernes
økonomiske deltagelse vil få afgørende betydning for finansieringen af
16-20 spillefilm årligt. Når filmene har været vist i biograferne og
distribueret på video og DVD vil tv-stationerne i en længere årrække
sikre, at de kommer tv-seerne til gode.
Det forventes, at
aftalen vil kick-starte produktionen af spillefilm, som har ligget
underdrejet i forhandlingsperioden.
Henning
Camre
For
yderligere oplysninger kontakt:
Det Danske
FilminstitutHenning Camre, adm. direktør, 33 74 35 01
Danmarks Radio
Jørgen Ramskov, TV Direktør, 35 20 40 00
TV 2 / DANMARK
Peter Parbo, adm. direktør, 65 91 91 91
ProducentforeningenKim Magnusson, Formand, 20 95 77 77