Hvordan arkiverer man digitale spillefilm for eftertiden?

FILMARKIV. Det gør man med nogle meget, meget store harddiske. Filmarkivet i Glostrup gør sig klar til at modtage, lagre og bevare den digitale filmarv for eftertiden. En eftertid som givetvis arbejder med helt andre formater.

Forleden åbnede websitet digitalbevaring.dk, som samler viden om, hvordan nutidens kulturprodukter bedst bevares. På siden kan man læse om, hvordan disse år byder på nye udfordringer, både for de som afleverer og de som modtager materiale.

Det med udfordringer gælder ikke mindst på filmområdet. Filmarkivets leder Jakob Trock fortæller:

Filmarkivet

Filmarkivet er en del af Det Danske Filminstitut under afdelingen Museum og Cinematek. Der er ti faste medarbejdere og typisk 2-4 midlertidigt ansatte eller studentermedhjælpere.

Filmarkivet rummer mere end 40.000 filmtitler. Størsteparten af disse film befinder sig i arkiverne i Glostrup, men den ældste del af samlingen opbevares i et særlig indrettet nitratarkiv.

"Groft sagt har vi før kunnet lægge en film på køl, hvor den så kunne holde sig frisk i 200 år. I fremtiden skal vi håndtere materialet langt mere aktivt og som minimum kopiere filmene over på nye databånd hvert femte år."

Film fylder

Behovet for digital lagerplads står hermed overfor en eksplosion. Filmarkivet insisterer på at modtage materialet i den bedst mulige opløsning. Det betyder at spillefilmproducenten skal levere omkring 4,5 terabyte data (ca. 1.000 gange indholdet af en dvd-skive), mens kortfilm selvfølgelig fylder mindre. Hermed vil de digitale film have en kvalitet på linje med 35mm-film.

I praksis vil det komme til at ske som en kombination af afleverede harddiske og uploadet materiale (for kortfilm).

Nye platforme, nye behov

Den digitale revolution har i perioder været ledsaget af smukke tanker om besparelser. Når fysiske kopier blev overflødige, kunne man forestille sig, at filmdistribution blev langt mere smidig og økonomisk rationel. Men udviklingen har også medført en enorm differentiering.

"Pludselig skal man servicere mange forskellige platforme, f.eks. håndholdte apparater og forskellige video-on-demand-tjenester. Så mens det på den ene side bliver mere smidigt, bliver det også mere kompliceret og næppe billigere for filmdistributøren på kort sigt", fortæller Jacob Trock.

Billigere bliver det heller ikke for Filmarkivet, som desuden forudser en pludselig tilvækst i analogt materiale, i takt med at produktionsselskaberne omtænker deres lagersystemer:

"Branchen får en udfordring. Vi plejer at arbejde efter et redundansprincip, hvor producenterne også gemmer en kopi af materialet. Her kan især de små producenter måske have svært ved at omstille sig hurtigt. Desuden vil mange sikkert bruge anledningen til at rydde op i de analoge lagre, og vi forudser derfor at skulle håndtere forholdsmæssigt meget nyt analogt materiale på Filmarkivet i den kommende tid."

Overgangen til pligtmæssig digital aflevering følger filmenes distributionsmetode. En film som distribueres digitalt til biograferne, skal også afleveres digitalt til Filmarkivet.

www.digitalbevaring.dk

Nitratarkivet - eksplosisionsskakter på taget