Indholdsproducenter skal lære at tale "tal"

SPIL. Danske spilproducenter omsætter for halvdelen af de danske filmproducenter. Den slags sammenligninger er pludselig blevet markant mere troværdige med udgivelsen af rapporten "Danske indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i tal".

Den 30. september holdt Copenhagen Entertainment og Computerspilzonen årsmøde i Emdrup. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen leverede videooptagede men opmuntrende ord om de kreative branchers potentiale og væsentlighed. Men projektdirektør i Computerspilzonen, Jan Neiiendam, var klar i spyttet:

"Der er politisk velvilje i forhold til indholdsproducenterne, men vi skal have en klar dagsorden og et fælles sprog. Og det sprog skal være 'måling' – altså hvor gode vi er til at skabe vækst og arbejdspladser".

Og netop upræcise tal er et problem for de to organisationer, som skal fremme de strukturelle forhold for indholdsproducenter i film-, tv-, spil- og reklamebranchen. Derfor har de arbejdet målrettet på at udvikle en præcis og gennemskuelig metode til sammenligning af brancherne over tid. Med hjælp fra en omfattende ekspertgruppe er metoden nu på plads, og de første resultater er sammenfattet i rapporten "Danske indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i tal, 2009". Rapporten måler på blandt andet omsætning, antal medarbejdere og eksportens andel af branchernes omsætning.

De overordnede resultater er opsummeret i grafisk form nedenfor.

OBS: Dataindsamlingsmetoden er beskrevet i selve rapporten. Bemærk, at tallene kun omfatter virksomheder med produktion som primært fokus og som er rettighedshavere i forhold til produktet. Underleverandører og andre led i processen er altså ikke medregnet. Sammenligning imellem årene er mest meningsfuld. På grund af opgørelsens præmisser, kan forskellene mellem brancherne skyldes strukturelle forhold, snarere end reelle forskelle i produktivitet mv.

brancher-omsaetning

brancher-medarbejdere

brancher-eksport