Iscenesat virkelighed?

UNDERVISNING. Kan man bruge skuespillere i en dokumentarfilm? Kan animationsfilm også være dokumentarfilm? Hvordan skal man egentlig forstå dokumentarens forhold til virkeligheden? Det Danske Filminstitut har lavet et web-undervisningsmateriale om dokumentarfilmen som genre – formålet er at inspirere lærere og elever til at inddrage dokumentarfilm i undervisningen.

Dokumentarfilmen som genre vinder frem i mediebilledet – og særligt dansk dokumentar har markeret sig i de seneste år. Skellet mellem fiktion og virkelighed bliver mere og mere flydende i takt med, at der eksperimenteres med genrens sprog og virkemidler. Derfor er det afgørende, at skoleeleverne får redskaber til at forstå og forholde sig til dokumentargenrens fortælleformer.

"Vores ambition med undervisningsmaterialet 'Fokus på dokumentar' er at give lærere og elever en opdateret, fagligt relevant indgang til dokumentarfilmens forskellige former og udtryk," fortæller Flemming Kaspersen, redaktør fra DFIs afdeling for børn og unge. "Det er vigtigt at give eleverne en forståelse for, at dokumentarfilm ligesom fiktion er fortolkninger af virkeligheden – de er ikke sandheden, og de skal analyseres og fortolkes på lige fod med fiktive genrer."

Med udgangspunkt i filmklip fra syv forskellige danske dokumentarfilm skal eleverne arbejde med dokumentarfilmens grundformer, instruktørens valg af virkemidler, og hvordan disse valg påvirker os, beskuerne. Gennem de udvalgte filmklip stifter eleverne desuden bekendtskab med dokumentarfilm om både danske og globale problemstillinger.

"Vi håber, at materialet vil give lærere og elever inspiration til at inddrage dokumentarfilm i undervisningen. DFI distribuerer over 1100 kort- og dokumentarfilm til undervisningsbrug på Filmstriben – og det er klart en opgave at få disse film sat ind i en faglig sammenhæng i forhold til skolerne."

Materialet er adskilt i to dele, der retter sig mod hhv. mellemtrin og overbygning. De syv udvalgte film kan alle ses på Filmstriben, hvis skolen har abonnement – og eleverne kan også se filmene hjemme som lektie ved at bruge skolens uni-login til Filmstriben.

Se undervisningsmaterialet "Fokus på dokumentar".

Se alle filmene på Filmstriben.