Jørgen Ramskov administrerende direktør for Nimbus Film

Jørgen Ramskov fratræder sin stilling som områdedirektør for Produktion & Udvikling på Det Danske Filminstitut pr. 1. september for at blive administrerende direktør for Nimbus Film.

"Jeg har været meget glad for at være på Filminstituttet og fået kolossal respekt for den dygtighed og professionalisme, der karakteriserer instituttets arbejde. Derfor er det også med vemod, jeg nu siger op, men tilbuddet om at prøve tilværelsen ude i den del af branchen, der producerer film, var ganske enkelt for stor til, at jeg kunne sige nej" - siger Jørgen Ramskov.

"Filminstituttet har i stigende grad måttet vænne sig til at konkurrere med produktionsmiljøet om ledende medarbejdere, hvilket viser, at filmens private og offentlige sektorer arbejder i øjenhøjde og gensidig respekt. Jørgen Ramskov har i sin relativ korte tid på Filminstituttet vundet stor respekt for sin alsidige viden og sin direkte og åbne ledelsesstil og har tilført vigtige erfaringer fra sin lange karriere indenfor dansk tv.
Filminstituttets tab er Nimbus Films gevinst