Kære Filmbranche #4

FIKTION 2011. "Fra januar i år er dansk film sat fri – og den frihed skal bruges til at …" Den 30. maj mødtes en stor del af den danske filmbranche på Filminstituttet til det årlige seminar om dansk fiktionsfilm. Fem filmpersonligheder var blevet bedt om at sige nogle opbyggelige ord med samme indledning. FILMupdate bringer de fem taler, her producer Sarita Christensen, Copenhagen Bombay.

Fra januar i år er dansk film sat fri – og den frihed skal bruges til, at Filminstituttet inviterer sig selv udenfor, så vi sammen kan formulere "frihedsbrevet".

I oktober florerede ordet "frihedsbrev", og der var noget nær en euforisk stemning i dele af vores branche … eller rettere: Der var noget nær en euforisk stemning her i huset hos DFI. Mens der ude på den anden side spredte sig en forvirring: Var vi blevet frie hen over en nat? Kan vi nu realisere alle de film, som vi i årevis har kæmpet for at få igennem systemet? Er vi nu kommet på samme hold som konsulenterne? Og får vi nu nemmere og ubesværet adgang til vores publikum?

Nej – det var ikke dén frihed, der blev talt om!

Friheden er først og fremmest en administrativ fleksibilitet. Friheden ligger udelukkende hos DFI, og her kan man have god grund til at juble. Men udfordringen for direktionen her i huset er nu at få os alle til at juble. At skabe et fælles jubelkor med hele filmbranchen, inden vi om et par år skal i gang med at forberede et nyt filmforlig.

Frihed forpligter, og ved de politiske forhandlinger forud for næste filmforlig vil vi sammen blive målt og vejet. Til den tid vil det blive konkluderet, om vi som branche var i stand til at forvalte "vores" frihed, og derfor stiller det store udfordringer til os som producenter at bruge dette momentum og sammen med DFI at formulere og præcisere visionerne for dansk filmproduktion i de næste fire år. For vi mangler ganske simpelt at se nogen visioner fra DFI: Hvad vil DFI med os producenter, med spillefilmen og med hele filmbranchen? Og hvad vil vi med DFI?

Jeg kan ønske mig, at der under "frihedens skygge" bliver fokuseret på helt centrale indsatsområder:

UDVIKLING: Filmpolitik handler ikke bare om statslig filmstøtte, men også om hvordan man med nytænkning og innovation kan redefinere og værdisætte filmproduktionen.

INNOVATIONSPULJE: Hvis vi i fremtiden skal kunne overleve i vores selskaber, skal der tænkes i nye og anderledes forretningsmodeller. Derfor skal DFI i højere grad optimere og prioritere de innovative processer og produktioner i de kommende år. Og have et langt bedre fokus på partnerskaber.

OPTIMERING AF LANCERING OG NYTÆNKNING AF DISTRIBUTIONSSTØTTEN: Der er akut behov for at udtænke nye rammer for lanceringsstøtten og forvaltningen af filmenes lancering. Distributionsstøtten skal omformes, og producenten skal have mere handlefrihed med sin film!

INTERNATIONALISERING: Det er ikke nok at tilføre udenlandske film et lille strøg af et dansk DNA. Den administrative forvaltning skal professionaliseres, og DFI skal i højere grad være døråbnere for alle film, de står bag, med potentiale for det internationale marked.

Sidst men ikke mindst – lad os sammen tale om, hvordan vi opnår den mest smidige administration, lad os sammen tale om, hvordan vi opnår størst mulig tillid til den kreative proces og dermed resultatet, altså filmen. Lad os sammen tale om, hvordan vi får sikret, at vores virksomheders økonomi placeres centralt i dialogen om fleksibilitet og diversitet. Og lad os sammen tale om, hvordan vi får producenterne tilbage i styrkeforholdet, så vi producenter får grund til at rette ryggen i direkte forlængelse af den høje faglighed. Vi har så meget mere at tilbyde i dialogen om fleksibilitet.

Frihed forpligter, og frihed avler ansvar … lad os sammen dele ansvaret, og lad os se at komme i gang!