Kendte filmfolk: Film skal på skoleskemaet

Billede til artiklen Kendte filmfolk: Film skal på skoleskemaet

En række kendte filmfolk, bl.a. Wim Wenders og Volker Schlöndorff, mødtes med Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og konkluderede at levende billeder hører til i skolen.

"Film skal ligesom litteratur indgå i undervisningsplanerne på skolerne, og elever, der lever i en verden domineret af billeder, skal fra grundskolen lære de levende billeders grammatik på same måde, som de undervises i det skrevne ords grammatik."

Sådan lød opfordringen til medlemsstaterne i Den Europæiske Union efter en diskussion mellem 20 ledende filmfolk og formand for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso. Mødet foregik under European Film Academys tænketank med titlen THE IMAGE OF EUROPE, i weekenden 6.-7. juni, og formålet var at udveksle erfaringer, om den virkning film og billeder har på den europæiske identitet og på den måde, vi som europæere identificerer os med vores eget kontinent.

Danmarks erfaringer er efterspurgt
I Danmark er vi allerede nået langt på området i forhold til store dele af Europa. I 1998 etablerede Det Danske Filminstitut afdelingen Børn & Unge, som skal styrke danske films position overfor børn og unge sammen med formidlingen af film til børn og unge i det hele taget. Faktisk er omkring en fjerdedel af Filminstituttets aktiviteter rettet mod børn og unge.

Foruden støtte til produktion af film til børn og unge - 25 % af de offentlige støttekroner er ifølge Filmloven øremærket formålet - distribuerer Filminstituttet film til skoler og biblioteker, og laver filmfaglige undervisningsmaterialer. Der rådgives om brugen af film i undervisningen, afholdes lærerkurser og efteruddannelse og arrangeres biografordninger for både skoleklasser og førskolebørn i det meste af landet. Filminstituttet støtter også en lang række aktiviteter på børne- og ungdomsområdet og fører en løbende dialog med filmbranchen og med undervisningssystemet.

Filminstituttet får mange henvendelser fra udlandet om den danske model, der anvendes i arbejdet med film for børn og unge, og filminstituttet har præsenteret grundlaget, arbejdsmetoderne og de danske film rundt omkring i verden, bl.a. i Canada, Brasilien, Sydafrika, Grækenland, Tanzania og England.

Der skal mere til
Charlotte Giese, afdelingschef for Børn & Unge, DFI, er glad for, at der fra europæisk side er fokus på de levende billeders placering i skolen: "Vi er kommet langt i Danmark gennem årene, men også her er der er meget at indhente. Film, computerspil og andre billedbårne fortællinger fylder langtfra tilstrækkeligt i undervisningsplanerne. Filmens rolle i undervisningen modsvarer slet ikke det enorme forbrug af medier og film, børn har. Filminstituttet agter at presse på for at skaffe mere plads. Vi ser det som en afgørende del af vores opgave, at bidrage til at skaffe vidende og engagerede brugere, der, fordi de forstår film og mediers præmisser, er i stand til at bruge film og medier i deres liv."

Deltagere i tænketanken THE IMAGE OF EUROPE
Michael Althen, film critic/director/writer, Germany
José Manuel Barroso, President of the European Commission
Kujtim Çahsku, director and principal, Marubi Film & Multimedia School, Albania
Constantin Costa-Gavras, director, France
Peter Cowie, film historian, UK
Marion Döring, Director of the European Film Academy
Barbara Gessler, European Economic and Social Committee
Dieter Gorny, Artistic Director "Creative Economy" RUHR.2010, Germany
Thomas Høegh, CEO Arts Alliance Media / Lovefilm, UK
Agnieszka Holland, director, Poland
Søren Høy, principal, European Film College, Denmark
Ademir Kenovic, director / producer, Bosnia & Herzegovina
Labina Mitevska, actress/producer, FYR Macedonia
Marjane Satrapi, director, France
Volker Schlöndorff, director, member of the EFA Board, Germany
Michael Schmid-Ospach, CEO Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Germany
Albert Solé, documentary film director, Spain
Johanna ter Steege, actress, Netherlands
István Szabó, director, Hungary
Fernando Trueba, director/producer, Spain
Wim Wenders, director, President of the European Film Academy, Germany

[Photo: Peter Wieler.
Front row (from left to right): Volker Schlöndorff, Labina Mitevska, Marjane Satrapi, José Manuel Barroso, Agnieszka Holland, Dieter Gorny.
Second row: Michael Schmid-Ospach, Constantin Costa-Gavras, István Szabó, Johanna ter Steege, Wim Wenders, Albert Solé.
Third row: Peter Cowie, Kujtim Çashku, and Ademir Kenovic.
In the back: Thomas Høeg, Barbara Gessler, Fernando Trueba, Marion Döring, Søren Høy, and Michael Althen.]