Konference om det interkulturelle kulturliv

KONFERENCE. Hvordan håndterer det danske kulturliv bedst de samfunds- og befolkningsændringer, der skyldes globalisering og indvandring? En stor konference om interkultur i Cinemateket den 24. - 26. januar forsøger at give nogle af svar. Tilmeldingsfrist 14. januar.

Det er længe siden, Danmark var det rene Morten Korch-land med en ren dansk enhedskultur. Hvordan skaber vi de bedste vilkår for et kulturliv, der reflekterer den multikulturelle virkelighed, og hvad skal der til for at tiltrække et multietnisk publikum?

Konferencen "Kunsten at skifte scene: et fyrtårn for kulturlivet i 2011" præsenterer den 24. - 26. januar erfaringer fra hele verden om, hvordan vi skaber de bedste rammer for den interkulturelle kunst.

Fakta

Center for Kunst & Interkultur (CKI) er et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for interkultur og kulturel mangfoldighed.

Centret formidler viden og erfaringer mellem kunstnere og kunstinstitutioner med det formål at udvikle og styrke de interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet.

CKI arbejder for en styrkelse af det kreative potentiale, der ligger i kulturmødet og den kunstneriske og kulturelle hybridisering, dette medfører.

To nordiske dage

Den 24. og 25. sætter konferencen fokus på erfaringer i Norden og USA og vilkår og muligheder for udvikling af talent, publikum og kulturpolitik.

Konferencen griber også fat i, hvordan man kan skabe gode økonomiske rammer for arbejdet.

Et europæisk perspektiv

Den 26. er der fælleseuropæisk konference om publikumsudvikling, hvor der bl.a. vil blive diskuteret en ny europæisk kultur politik fra 2011 – 2020.

Det er Center for Kunst og Interkultur, der i samarbejde med Nordisk Kunstfond, Audiences Europe Network og en gruppe nationale kulturinstitutioner arrangerer konferencen.

Det foreløbige program præsenterer talere fra otte forskellige lande. Blandt talerne vil være nogle af de mest markante eksperter på området fra hele verden samt flere af de væsentligste aktører i det danske kulturliv.

Program og se listen over talere

Tilmeldingsgebyret for tre dage er kr. 1.200, deltagelse to dage kr. 1.000 og én dag koster kr. 600 inkl. moms.

Sidste tilmelding fredag den 14. januar.

Tilmelding

Tags: