Kønsfordeling i danske film 2017

KØN. 30 % af instruktørerne af spillefilm, der fik produktionsstøtte sidste år, var kvinder, viser ny opgørelse af kønsfordelingen i dansk film.

At kvinder er underrepræsenterede både foran og bag kameraet er ikke noget nyt. Siden 2016 har Det Danske Filminstitut i samarbejde med branchen haft særligt fokus på de kønsmæssige ubalancer i dansk film.

En ny opgørelse viser nu data for 2017 om kønsbalancen i filmbranchen og i støttesystemet – data, der seneste blev samlet og offentliggjort i Filminstituttets årsberetning for 2016.

De nye tal viser en lille fremgang for kvindelige instruktører af spillefilm på både Konsulent- og Markedsordningen. For dokumentarfilm er der fortsat flest kvindelige instruktører. 

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

Tallene viser også, at der for de fleste funktioner og på flere støtteordninger er en klar sammenhæng mellem andelen af ansøgere og støttemodtagere. Jo flere kvinder der er blandt ansøgerne, desto flere får støtte. Og omvendt.

Opgørelsen understøtter Filminstituttets målsætning om, at en bedre kønsbalance i dansk film blandt andet realiseres gennem monitorering og publicering af data, der skal være med til at skabe et fælles grundlag for dialog med og i filmbranchen. Data i opgørelsen vil blive opdateret de kommende år, så det er muligt at følge udviklingen fremover. 

”Der er små fremskridt for blandt andet kvindelige instruktører på spillefilm – små, men dog fremskridt. At 30 % er kvinder et enkelt år, er ikke i sig selv godt nok, og vi er langt fra i mål med vores indsats. Sammen med filmbranchen vil vi i den kommende tid tage nye initiativer for at sikre en bedre kønsbalance i dansk film,” siger Claus Ladegaard, Filminstituttets direktør. 

Sådan læses tallene

Mangfoldighedsindsatsen

Filminstituttets langsigtede mangfoldighedsindsats skal sikre, at dansk film afspejler hele befolkningen – det gælder køn, ophav, social baggrund og geografi.

Flere kvalificerede ansøgere vil bidrage til både at løfte kvaliteten i dansk film og styrke en mere mangfoldig filmkultur. 

Opgørelsen undersøger kønsfordelingen blandt ansøgere og støttemodtagere fra Filminstituttets støtteordninger pr. år i perioden 2012-2017 fordelt på New Danish Screen-projekter, spillefilm på henholdsvis Konsulent- og Markedsordningen samt på dokumentarfilm.

Ansøgninger og bevillinger er opgjort for manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og produktionsstøtte.

For spillefilm og New Danish Screen-projekter er opgørelsen baseret på de tre faggrupper instruktør, producer og manuskriptforfatter. For dokumentarfilm er opgørelsen baseret på faggrupperne instruktør og producer.

Ligeledes opgøres kønsfordelingen blandt medvirkende i støttede danske spille-og dokumentarfilm med premiere i perioden 2012-2017. I opgørelsen skelnes i spillefilmene mellem hovedroller og biroller, i dokumentarfilmene mellem primære og øvrige medvirkende.

Udenlandske koproduktioner indgår ikke i opgørelsen af hverken filmstøtte eller medvirkende.