Kosmorama kaster lys over besættelsens filmkritik

FORSKNING. Hvordan forholdt den danske filmkritik sig til den propagandaoffensiv på filmområdet, som fulgte med tyskernes besættelse af Danmark i april 1940? Det spørgsmål afdækker Kosmoramas nye single: "Penneførere for Goebbels – Filmkritikken i det besatte Danmark".

Artiklen dokumenterer udbredt følgagtighed blandt anmelderne på de store dagblade – dog med enkelte undtagelser. Men også at tyskerne efter alt at dømme foretog en fjendtlig overtagelse af periodens eneste danske filmugeblad og i al hemmelighed finansierede udgivelsen af et dansk tidsskrift om film og teater.

Forskeren bag artiklen er Kosmoramas ansvarshavende redaktør, Lars-Martin Sørensen, som i 2014 udgav bogen "Dansk film under nazismen". Forud for den udgivelse gik tre års forskning i danske og udenlandske arkiver. Og afsættet for forskningen til Kosmoramas nye artikel var da også et arkivfund, nemlig fundet af Ugebladet FILM, et hidtil ubeskrevet blad, der udkom første gang i januar 1940, og som stoppede blot et år senere.

Læs artiklen

"Penneførere for Goebbels – Filmkritikken i det besatte Danmark" kan læses hos Kosmorama.

Film1940_nr43_253

Kosmorama

Danmarks ældste nulevende filmtidsskrift, der udkom første gang i 1954, - siden 2013 digitalt på www.kosmorama.org.

Udgiver er DFI / Museum & Cinematek. 

Tilmeld dig Kosmoramas nyhedsbrev.

"I løbet af sin korte levetid skiftede FILM radikalt kurs. Fra et amerikansk orienteret, relativt højpandet tidsskrift med artikler skrevet af samtidens venstresnoede filmintellektuelle, degenererede det til et renlivet propagandaskrift for tysk film i det besatte Danmark. Udviklingen er så tydelig, at det forekommer sandsynligt, at periodens eneste filmugeblad simpelthen blev overtaget af tyske filmpropagandister", mener forskeren.

"Men det havde jeg slet ikke øje for, da jeg første gang bladrede FILM igennem. Bladet var bare én af rigtig mange kilder, som hver uge landede på mit skrivebord, fordi DFI’s forskningsbibliotekarer lige havde fundet noget, de syntes jeg skulle se". Blade, pjecer og dokumenter, som Sørensen ikke kendte til eksistensen af, og som næppe heller havde vakt interesse og udløst et tryk på 'bestil-knappen', hvis de var kommet til hans kendskab via et databaseopslag.

"Der er altså en verden til forskel på, at læse et opslag på en skærm, hvor der står 'Ugebladet FILM', og så at stå med en stabel gulnede blade i hånden, der bugner af lovprisninger og store billeder fra tysk films mest afskyeligt jødehetzende film, "Jøden Süss". Skrevet, trykt og solgt i Danmark i 1940-41! Og uden fundet af denne fysiske tryksag i et dunkelt hjørne af DFI’s kælder havde jeg næppe interesseret mig indgående for dette kapitel af filmhistorien. Så jo, digitaliseringen har ført meget godt med sig, når vi taler om research, men fagbibliotekaren er nu stadig et helt uundværligt 'søgeredskab' – mit foretrukne", smiler Lars-Martin Sørensen.

Læs hele singlen: "Penneførere for Goebbels – Filmkritikken i det besatte Danmark".