Kunsten at være filmkonsulent

Ny rapport om kompetenceudvikling for filmkonsulenter i Norden, skrevet af Vinca Wiedemann på vegne af Nordisk Film & TV Fond og de fem nordiske filminstitutter.

Rapporten er den første grundige analyse af filmkonsulenternes arbejde og rolle i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ud over en beskrivelse af konsulentsystemets grundprincipper samt konsulenternes arbejdsopgaver og beslutningsprocesser gennemgår rapporten forskelle og ligheder i de nordiske konsulentordninger og peger på muligheder for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

"Vi har et unikt støttesystem i de nordiske lande, som filmmiljøer i hele verden misunder os," siger Vinca Wiedemann, der er tidligere konsulent på Det Danske Filminstitut og kunstnerisk leder af New Danish Screen. "Jeg håber, at rapporten kan blive udgangspunkt for vores bestræbelse på at forbedre og udvikle systemet i fremtiden." 

Kunsten at være Filmkonsulent på dansk og engelsk 

For yderligere information, kontakt CEO Hanne Palmquist, hanne@nordiskfilmogtvfond.com