Lettere for lærere at bruge film i undervisningen

Pressemeddelelse5. august 2004
Det Danske Filminstitut
gør det nu endnu lettere for skolelærerne at anvende de mere end 1600
kort- og dokumentarfilm, som Filminstituttet distribuerer. Fra dette
efterår må lærere, der låner Det Danske Filminstituts film på
folkebiblioteket, nu også benytte disse film i undervisningen.
Lærerne kan benytte sig
af denne nye mulighed til at supplere den samling af undervisningsegnede
film, som skolerne selv indkøber, og det forventes at brugen af film i
undervisningen dermed øges. Ændringen betyder også, at det bliver lettere
for landets biblioteker at forvalte udlånet af film distribueret af Det
Danske Filminstitut.
Filminstituttet råder
over en samling på over 1.600 kort- og dokumentarfilm på vhs og dvd, som
sælges til biblioteker, skoler, foreninger og klubber landet over. Igennem
flere årtier udlånte Filminstituttet disse film på 16mm til anvendelse i
skoler, klubber og foreninger. Efterhånden som vhs-teknologien afløste
16mm-fremvisningen, begyndte Filminstituttet i stigende grad at sælge
video-kopier af filmene til især skoler og biblioteker. Filminstituttet
indledte et tæt samarbejde med landets biblioteker, så den komplette
samling af kort- og dokumentarfilm nu står på alle landets
centralbiblioteker, og store dele af samlingen står på folkebibliotekerne,
hvorfra de naturligvis kan lånes hjem.
Filminstituttet gik fra
et centralt udlån af film - baseret på 16mm - til et decentralt
vhs/dvd-udlån fra alle landets biblioteker. Hvad der måske er mindre kendt
er, at denne decentralisering af udlånet virkede stimulerende på lysten
til at låne film. I 80'erne og 90'erne, hvor det centrale udlån af denne
filmsamling lå hos Statens Filmcentral og var på sit højeste, blev der
foretaget knap 300.000 udlån per år. I 2002 og 2003 var det decentrale
udlån af filmsamlingen, der nu lå hos Det Danske Filminstitut, endnu
større, nemlig cirka 400.000 udlån per år.
Bagsiden af medaljen har
desværre været, at skolelærerne kom i klemme. Skolerne var nemlig tvunget
til at købe filmene, for at få lov at bruge dem i undervisningen.
Filminstituttet har selvfølgelig flittigt opfordret skolerne til at
indkøbe filmene, og det gør de også i stor stil. Men det er langt fra alle
skoler, som har været i stand til at indkøbe hele samlingen.
Med den nye ordning
råder Filminstituttet bod på det, så landets skolelærere nu kan supplere
skolens samling med film lånt på biblioteket og vise dem for deres klasser
som led i den normale undervisning.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Det Danske FilminstitutAnders Geertsen, 3374 3550, andersg@dfi.dkLars Fiil-Jensen, 3374
3559, larsf@dfi.dk