Livet er et mirakel

NYT OM DREYER: Et af de overordnede temaer i Dreyers filmproduktion er kærlighedens kraft. Teolog Jes Nysten skærer helt ind til benet, når han i et nyt essay om Dreyers værk finder en gennemgribende kritik af udfoldelsesmulighederne i det menneskelige fællesskab.

De, der har læst Dreyers manuskript til hans store Jesus-film, begræder, at filmen aldrig blev realiseret. Til gengæld påstår Jes Nysten i en nyskreven artikel på Dreyer-sitet, at de tre danske spillefilm, "Vredens Dag" (1943), Ordet, (1955) og Gertrud (1964) kan anskues som stiløvelser, der skulle hjælpe Dreyer til at finde det rigtig ’udtryk’ til Jesus-filmen.

Dreyer viser i sine sidste tre spillefilm, at mennesket igen og igen er blevet bremset i at udfolde kærlighed og medmenneskelighed. Op gennem historien har der konstant været barrierer i form af overordnede hensyn, normer og manifeste magtstrukturer. Nysten ser en klar udvikling i denne tematisering gennem de tre film:

"Hvor det i 'Vredens Dag' er en manifest ydre magt, der er i stand til at knægte de spæde tilløb til ægte livgivende mirakler, som Herlufs Marte og Anne udfolder, og hvor det i 'Ordet' er en stærkt tvivlende omverden, der forsøger at danne bolværk imod kærlighedsmiraklet med Inger i centrum, er den undertrykkende magt i 'Gertrud' trængt helt ind i dagliglivets konventioner, i klædedragt, i omgangsformer – ja, helt ind i personligheden".

Dreyer lagde gennem hele sin filmproduktion stor vægt på virkelighedsfremstillingen – en nærmest pedantisk korrekt gengivelse – men Nysten trækker en anden virkelighed frem, som i langt højere grad interesserede Dreyer: det ’andet’, der trænger frem gennem den ydre virkelighedens sprækker. Dermed karakteriseres Dreyer som en iscenesætter, der dyrker en ’åndelig realisme’, hvilket bl.a. kommer til udtryk i hans insisteren på mirakler.

Læs hele artiklen på www.carlthdreyer.dk.