Marianne Jelved lancerer kulturstrategier for børn og unge

BØRN & UNGE. Kunst og kultur skal være en del af børn og unges liv fra de er helt små, lyder det fra Marianne Jelved. Kulturministeren lancerede i dag i Filmhuset en flerstrenget kulturstrategi, der skal styrke børn og unges kulturelle dannelse.

Alle børn, også dem, der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds nye strategier for børn og unges møde med kulturen.

I Kulturministeriets pressemeddelelse udtaler Marianne Jelved:

"I en hverdag, hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, skal vi give plads til, at børn og unge også får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Kunst og kultur giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn maler, synger, laver teater eller spiller på instrumenter, afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber," siger kulturministeren i pressemeddelelsen.

Strategien er tredelt med nye initiativer til henholdsvis børn, skolebørn og unge. Initiativerne skal sikre, at børn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud som en naturlig del af deres dagligdag.

Der er i alt sat 40 millioner kroner af til konkrete initiativer i strategierne.

Find strategierne "Det begynder med børn & unge" på Kulturministeriets hjemmeside

 

Marianne-i-FilmxMarianne Jelved besøgte i forbindelse med pressemødet DFI's interaktive filmstudie Film-X sammen med elever fra Gladsaxe Privatskole. Foto: Per Morten Abrahamsen.