Med sigte på fremtidens filmpolitik

Billede til artiklen Med sigte på fremtidens filmpolitik"Shaping Policies for the Cinema of Tomorrow" er temaet for Europarådets filmpolitiske forum, der finder sted i Krakow i dagene 11.-13. september. Europarådet, Det Polske Filminstitut og European ThinkTank on Film and Film Policy, der har base i København og har danske Henning Camre som direktør, er partnerne bag initiativet.

Førende eksperter i filmpolitik, beslutningstagere og nøglepersoner fra den europæiske filmindustri vil mødes for at diskutere, hvordan offentlig filmpolitik og støtteordninger kan tilpasses nye udfordinger.

På et tidspunkt, hvor globaliseringen er en trussel mod diversiteten i filmkulturen og den digitale udvikling vil medføre omvæltninger i filmproduktion, distribution og forbrugsmønstre, vil dette initiativ fokusere på de store problemer i Europæisk film og på strategier, der både kan styrke den industrielle udvikling og den diversitet og det kvalitative niveau, der karakteriserer europæisk film, når den er bedst.

Henning Camre, der er initiativtager til ThinkTank, udtaler fra Krakow: "Europarådets initiativ tager afsæt i ThinkTank's analyser af europæiske filmpolitikker, men har især ønsket at undersøge, i hvilket omfang de offentlige støtteordninger fremmer UNESCO konventionen om kulturel diversitet. I forhold til film handler det om adgangen til at producere film og til at se filmene. Det lyder jo meget enkelt, men bag dette skjuler der sig et meget større kompleks af industrielle forhold, de offentlige støttemidlers rolle nu og i fremtiden og dermed også en vurdering af de lovmæssige bestemmelser på nationalt og europæisk plan. Vi kan nok ikke nå at løse alle problemer på 2 1/2 dag, men det er på høje tid at få begyndt."

Læs mere om ThinkTank.