"MEDIA har givet os et internationalt perspektiv"

Samarbejdet med MEDIA har været altafgørende for os. Vi ikke en institution i Danmark, vi er en institution i Europa, siger Morten Thorning fra Animationsværkstedet i Viborg. I forbindelse med 20 året for EU’s MEDIA program har FILMupdate spurgt en række danske støttemodtagere, hvad MEDIA støtten har betydet for dem og deres projekter.

MEDIA har givet os et internationalt perspektiv

Morten Thorning, studierektor på Animationsværkstedet i Viborg, som har modtaget penge fra MEDIAs efteruddannelsespulje siden 1993:

"Samarbejdet med MEDIA har været altafgørende for vores udvikling. Det har givet os et internationalt perspektiv, vi har fået et højere vidensniveau og et større marked at arbejde i. I dag er vi ikke en institution i Danmark. Vi er en institution i Europa, som betjener alle de europæiske animationsvirksomheder.

MEDIA har også givet os mulighed for at knytte en masse kontakter og skabe nogle stærke netværk. I dag er europæisk animation et af de få områder, hvor alle lande arbejder sammen på kryds og tværs. Faktisk er vores samarbejde med resten af Europa så omfattende, at jeg opfatter mig selv som europæer, når jeg er på arbejde – ikke dansker."

Et kvalitetsniveau, der også appellerer til udlandet

Thomas Hostrup, producer på Cosmo Film, der blandt andet har produceret tv-serien "Anna Pihl", som blev solgt til tv-stationer overalt i Europa samt flere lande i resten af verden. Serien opnåede støtte igennem MEDIAs tv broadcast-pulje:

"MEDIA støtten er afgørende for, at vi kan udvikle vores projekter længere. Med "Anna Pihl" betød det, at vi kunne lave en første sæson af en så god kvalitet, at vi var i stand til at opnå høje seertal og sælge serien til resten af Europa.

Fakta

MEDIA er EU's støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa. Det nuværende MEDIA 2007 program løber frem til udgangen af 2013 og har et samlet budget på 755 millioner euro.

Selve sagsbehandlingen foregår i Bruxelles, men der findes lokale MEDIA Desk kontorer i samtlige 32 MEDIA lande. De har til formål at rådgive og informere om MEDIA programmet og støttemulighederne. 

MEDIA's hovedmålsætninger er:

  • At styrke europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed, garantere offentlig adgang til filmisk og audiovisuel kulturarv og fremme interkulturel dialog
  • At styrke den europæiske audiovisuelle sektors konkurrencedygtighed i et åbent marked
  • At styrke udbredelsen af europæiske audiovisuelle produkter både inden og uden for EU

MEDIA Desk Danmark er en joint venture mellem Det Danske Filminstitut og EU Kommissionens generaldirektorat for uddannelse og kultur. Kontoret ligger i Filmhuset og består af to medarbejdere, chef Ene Katrine Rasmussen og assistent Ditte Cohn.

  • Informerer og rådgiver den professionelle film-, tv- og spilbranche om EU's audiovisuelle politik og programmer
  • Afholder projektmøder – hvor der tilbydes individuel rådgivning om nationale og europæiske støttemuligheder til internationale projekter inden for udvikling,
  • Produktion, distribution og ny teknologi
  • Rådgiver og hjælper med konkrete MEDIA ansøgninger
  • Informerer om kurser og seminarer i Europa støttet af MEDIA
  • Afholder informationsmøder og seminarer til gavn for en professionalisering og internationalisering af den danske branche

Hvis vi ikke havde modtaget støttekroner fra MEDIA, havde det helt klart været mere op ad bakke med finansieringen på første sæson. Når finansieringen derimod hænger sammen, får vi mulighed for at producere på et niveau, der gør, at serien også appellerer til udlandet. Vi solgte første sæson til hele EU samt til flere lande udenfor Europa, og den opnåede flotte seertal stort set overalt – fra 1,4 millioner i gennemsnit hver uge i Danmark til 2,4 millioner i Tyskland."

En blåstempling

Jakob Hagemann, direktør i My Film Station, som i år for første gang modtager MEDIA støtte gennem Video on Demand-ordningen:

"MEDIA støtten har været hele grundlaget for, at vi har kunnet komme i gang med vores projekt. Hidtil har vi haft den tekniske udvikling liggende i Århus, men nu har jeg valgt at tage det in-house og hyre nogle udviklere. Den frihed ville jeg måske ikke have haft, hvis ikke MEDIA havde været inde over.

Jeg er i øvrigt heller ikke blind for, at MEDIA støtten også er en form for blåstempling af vores produkt. Det betyder noget i branchen, at man modtager de penge, og det er da noget, jeg nævner, når jeg er ude og snakke med potentielle partnere."

Mulighed for at vise, hvilket niveau vi er på

Lars Henriksen, direktør i computerspilsproducenten Apex, som ad flere omgange har modtaget støtte gennem MEDIA’s Support for the development for on and offline interactive work’-ordning:

"Støtten fra MEDIA har givet os mulighed for at vise, hvilket niveau vi er på. Vi er jo i konkurrence med udlandet som ind i pokker, og vi skal bevise, hvorfor man skal vælge os, selvom vi er lidt dyrere. Det har MEDIA være med til at skabe rammerne for. Blandt andet har vi haft mulighed for at lave nogle demoer, som præsenterer vores arbejde, og dem har vi haft stor succes med. For eksempel fik vi kontakt til et nordisk firma, som siden har bragt os ud til otte lande og titusinder af brugere.

Det er ikke nemt at få penge fra MEDIA. Men vi er blevet bedre til det, nu hvor vi har prøvet at søge så mange gange. Jeg synes nu også, at det er en rimelig proces – når man skal uddele så mange penge i offentlig støtte, skal man også sikre sig, at det er det rigtige projekt, der får støtten."