Medierådets sekretariat flytter til Slots- og Kulturstyrelsen

Sekretariatet for Medierådet for Børn og Unge flytter den 1. marts 2023 fra Det Danske Filminstitut til Slots- og Kulturstyrelsen. Medierådet har igennem de senere år fået et markant større fokus på børn og unges digitale trivsel, tryghed og rettigheder samt teknologiudviklingens betydning.

Medierådet har over en årrække udvidet sit arbejdsområde fra et isoleret fokus på aldersklassificering af film til et langt bredere fokus på børn og unges brug af digitale medier. For at afspejle Medierådets nye rolle og fokus har Kulturministeriet besluttet, at sekretariatet for Medierådet flyttes fra Filminstituttet til Slots- og Kulturstyrelsen.

Medierådet fungerer i dag som vidensaktør, der oplyser og rådgiver om børn og unges digitale dannelse og andre indsatser, der kan sikre tryggere rammer for børn og unge online.

Medierådets sekretariat varetager rådets administration, aktiviteter og yder generel sekretariatsbistand, og har siden 1998 været en integreret del af Det Danske Filminstitut.

Nu flyttes sekretariatet til Slots- og Kulturstyrelsen, der i forvejen varetager en række myndighedsopgaver på kulturområdet. Styrelsen arbejder med medier i et bredere perspektiv og yder sekretariatsbistand til en række råd og nævn, bl.a. Radio- og tv-nævnet, Museumsrådet og Medienævnet. Styrelsen kan således bidrage med optimale rammer for sekretariatets facilitering af Medierådets mange eksisterende og nye opgaver.