Medierådet for Børn og Unge vil lære børn og unge færdselsregler på nettet

Pressemeddelelse04.09.2002
Danske børns brug af
Internettet skal undersøges. Det sker som en del af et større europæisk
forskningsprojekt om børns risikoadfærd på nettet og forældres kendskab
til børns brug af Internettet.
Projektet "Safety and
awareness for tweens" (SAFT), som er EU-støttet, blev indledt den 1.
september og vil løbe over de næste 20 måneder. I projektet indgår syv
centrale samarbejds-partnere i fem lande. I Danmark er det Medierådet for
Børn og Unge, som står for undersøgelsen. De andre partnere er Statens
Filmtilsyn, MMI (Markeds- og Mediainstituttet) og IKT-NORGE (alle Norge),
Våldsskildringsrådet (Sverige), Heimili og Skoli (Island) og The National
Centre for Technology in Education (Irland).
Formand for Medierådet
for Børn og Unge, Karsten Gynther, udtaler: "Vi hører stadig om børn og
unge, som udsætter sig for farer gennem ubetænksom adfærd på nettet. Det
er derfor vigtigt at få indsigt i forholdene, så at vi kan indrette
information og forebyggende tiltag på en bedre måde."
Når undersøgelsens
resultater foreligger, vil Medierådet for Børn og Unge sammen med
internationale og nationale samarbejdspartnere tilrettelægge en større
informationskampagne med henblik på at uddanne børn og forældre, så de kan
agere i netværkssamfundet. Centrale aktører i Internetbranchen deltager,
hvilket er med til at sikre, at informationen om sikker Internetbrug når
ud til brugerne.
Projektet er støttet af
EU's handlingsplan for sikker brug af Internettet med 1,37 mio. Euro
svarende til ca. 10 mio. kr.
Medierådet for Børn og
Unge: www.medieraadet.dk
Yderligere information
kontakt:Sekretariatsleder Susanne Boe, 33 74 34 76