Midlertidig løsning på opbevaring af filmarven.

Pressemeddelelse12.12.2000
Torsdag d. 7.
december kunne man i Berlingske Tidende under overskriften "Dansk filmskat
smuldrer" læse om de problemer Det Danske Filminstituts filmarkiv har med
nedbrydningstruede film. I underrubrikken var der fejlagtigt konkluderet,
at "nødplanen vil gøre mere skade end gavn."
Dette er
selvfølgelig ikke korrekt.
En del af
filmarkivet har i årevis befundet sig i Bagsværd Fort, hvor
klimaforholdene ganske rigtigt ikke er gode nok til opbevaring af filmene,
der trues af nedbrydning.
Netop i erkendelse
af de utidssvarende opbevaringsforhold arbejder Filminstituttet og
Kulturministeriet på en midlertidig løsning allerede fra næste år, som vil
sikre langt hovedparten af de arkiverede film mod umiddelbar nedbrydning.
Den del af samlingen der omfatter de gamle og brandfarlige nitratfilm -
fra før 1950- kan af brandmæssige årssager ikke omfattes af den planlagte
løsning, men også for disse film vil der blive arbejdet med en løsning på
opbevaringsproblemet.

Den optimale
løsning vil være bygning af et nyt filmarkiv, men de midlertidige
løsninger vil sikre, at filmarven ikke smuldrer umiddelbart.