Mikael Opstrup ny Head of Studies på EDN

FILMFOLK. Den erfarne producer Mikael Opstrup er netop tiltrådt som Head of Studies på European Documentary Network, EDN.

"EDN er en fantastisk organisation, der – på trods af at organisationen på fjortende år har kontor i København – nok er mere berømt for sit arbejde i udlandet end i Danmark," fortæller Mikael Opstrup om netværket, som han har været engageret i i flere år, blandt andet som formand og kursusleder.

EDN er en medlemsorganisation for folk, der beskæftiger sig professionelt med dokumentarfilm. De vigtigste aktiviteter er at give medlemmerne information og støtte i forbindelse med international koproduktion, finansiering, projektudvikling og distribution. Det kan være gennem individuelle konsultationer og ved workshops. Det kan også foregå online, hvor man blandt andet kan pitche projekter for tv-redaktører rundt om i Europa.

Aktiviteter i hele verden

EDN har specielt fokus på lande, hvor dokumentarfilmen har vanskelige vilkår. I starten var det især i Sydeuropa, siden er Østeuropa kommet til. Men EDN har også aktiviteter uden for Europa, blandt andet i Kina.

Blandt aktiviteter for danske dokumentarister er der workshoppen Twelve for the Future, en tilbagevendende koproduktionsworkshop for unge nordiske producere og instruktører. EDN arrangerer desuden en årlig Maraton Doc-dag på Filmskolen, hvor de bedste internationale dokumentarfilm bliver vist, samt SønDok i Cinemateket. Seneste nordiske aktivitet var en trailer-workshop i Malmø.

Fakta

EDN

European Documentary Network er en medlemsbaseret organisation for professionelle inden for dokumentarfilm og tv. EDN har over 1000 medlemmer i mere end 60 lande med kontor i Filmhuset i Vognmagergade, København.

www.edn.dk

Mikael Opstrup

Mikael Opstrup har fungeret som producer både som freelancer og i selskaberne Manden med Cameraet og Final Cut Productions, samt på Det Danske Filminstitut. Opstrup har desuden undervist på en lang række internationale workshops.

Kamp for at bevare den kreative dokumentarfilm 

Ifølge Mikael Opstrup er Danmark i verdenseliten, hvad angår den såkaldt kreative dokumentarfilm, men den type film står over for store udfordringer internationalt set.

"Den 'gode gamle' tv-finansiering og distribution er under massiv forandring. Det velkendte fundament er på hastig retur, uden at de 'nye' formater på nettet, VoD eller cross-media er kommet rigtigt i gang og har fundet deres form, herunder deres finansieringsmodeller. Det bliver den store udfordring fremover at sikre rammerne for den type film. På det felt er Danmark med sin offentlige støtte – selvom alt ikke er rosenrødt – et foregangsland …"

Mikael Opstrup afløser Cecilia Lidin, der er rykket til det svenske filminstitut som konsulent for dokumentarfilm.