Næsthøjeste markedsandel i EU

BILLETSALG. Sidste år blev 41 procent af alle biografbilletter herhjemme solgt til danske film – det næstbedste resultat i EU, viser nye tal fra European Audiovisual Observatory.

Dansk film har en stærk forankring i befolkningen, hvilket den nationale markedsandel gang på gang har vist.

I 2021 blev 41 procent af alle billetter solgt til en hjemlig film, viser de nyeste tal fra European Audiovisual Observatory, der indsamler og distribuerer information om de audiovisuelle brancher i Europa. I EU er det tal kun overgået af Tjekkiet, der opnåede en lokal markedsandel på 41,9 procent.

De nationale markedsandele steg kraftigt i mange europæiske lande i 2020 som følge af et manglende udbud af brede amerikanske film, der enten blev udskudt eller udkom direkte på streaming på grund af corona. I 2021 nærmede de nationale markedsandele sig mere normale år, men for Danmarks vedkommende var der en stigning på 14,3 procentpoint i forhold til 2019.

Uden for EU opnåede Storbritannien en markedsandel på 41,1 procent. Briterne medregner dog også koproduktioner, hvor USA er hovedproducent, eksempelvis Bond-filmen 'No Time to Die'.

Fakta

Data er baseret på billetsalg med undtagelse af Storbritannien og Irland, som beregner på baggrund af indtjening.

Alle lande undtagen Danmark, Holland, Norge, Nordmakedonien, Rumænien, Rusland, Sverige, Tjekkiet og Ungarn medregner minor-koproduktioner, altså udenlandske koproduktioner.

Et presset europæisk biografmarked

Billetsalget i EU faldt med hele 69 procent fra 2019 til 2020 på grund af nedlukninger, afstandskrav og udskydelser af premierefilm, men rejste sig en smule i 2021. Det er dog stadig langt fra niveauet før corona.

Ser vi på faldet i det samlede billetsalg i EU fra 2019 til 2021, ligger det på 63 procent. Danmark er det land i EU, der har oplevet det mindste fald med "blot" 47 procent. Det er især billetsalget til de udenlandske film, som er faldet i perioden, mens antallet af billetter til danske film har været nogenlunde stabilt på trods af lange perioder med tomme sale.

Tags: