Når film forløser

FILM-X. Filmproduktion kan styrke udsatte børn og unges udvikling og sammenhold. Det er erfaringen fra en række pilotprojekter i FILM-X-studierne på Filminstituttet, som nu satser på at hjælpe børn og unge med særlige udfordringer ved at gøre specialforløb til et fast tilbud.

"Det at lave film rummer muligheder for børn og unge med særlige udfordringer. Filmproduktion kan blandt andet styrke deres udvikling og give dem succesoplevelser sammen," fortæller Louise Fischer,  der er udviklings- og undervisningsmedarbejder i FILM-X-studierne i Cinemateket.

Louise Fischer står for Filminstituttets nye specialforløb, hvor hun sammen med pædagoger og lærere guider børn og unge gennem filmproduktion. Specialforløbene er baseret på erfaringer fra pilotprojekter med deltagere i alderen 6-15 år, der har udfordringer af meget forskellig art.

FILM-X-studierne har haft besøg af blandt andet specialklasser, uledsagede flygtningebørn, børn i sorggrupper, børn der lider af anorexi, kræftramte børn og såkaldt "udsatte børn" med socialt belastet baggrund. Forløbene har været så stor en succes, at de altså nu bliver et fast tilbud i FILM-X.

Fakta om FILM-X

FILM-X er Cinematekets filmstudier, som ligger i Filminstituttet på Gothersgade 55. FILM-X rummer seks studier med bl.a. greenscreen og fysiske kulisser. FILM-X er primært målrettet skoler og børnehaver, men der er også mulighed for at holde børnefødselsdag eller lave teambuilding i studierne.

Louise Fischer kan fortælle om mange stærke oplevelser med børn og unge, der deltager i specialforløbene: 

"For nylig havde vi en gruppe flygtningebørn i FILM-X, hvor de oplevede samvær og nærvær på en måde, de ikke havde gjort længe. En af drengene havde det sjovt og grinede, men pludselig brød han sammen i voldsom gråd. Bagefter forklarede hans Røde Kors-ledsager os, at drengen havde lukket af for sine følelser i mange måneder, og nu mærkede han for første gang i lang tid noget – og så kunne han næsten ikke rumme det. Det at lave film sammen med andre børn førte til et lille gennembrud i hans udvikling."

Louise Fischer har også arbejdet med børn i sorggrupper i FILM-X og siger:

”Børn og unge i sorg går typisk til processen på to forskellige måder: Der er dem, som laver film om det, de står i, altså sorg og tab, og bruger den kreative proces som en måde at bearbejde følelser. Og så er der dem, der laver film om noget helt andet, fx en fantasyfortælling, hvor de kan få en pause fra sorgen og træde ud af virkeligheden. Men lige meget hvad, så er der en understrøm af gensidig forståelse af at være i samme situation, når børnene er her på filmsettet.”

Faste roller til alle

Nogle af de specialgrupper, som oftest besøger FILM-X, er børn i specialklasser. Her drejer det sig blandt andet om børn med diagnoser som autisme og ADHD.

"Et filmset passer utrolig godt til børn i specialklasser," siger Louise Fischer. "Der er en række forskellige, fast definerede roller, man kan vælge imellem. De introverte kan vælge at være fx klipper eller fotograf, mens de ekstroverte kan være skuespillere eller instruktør. Og hvis man vil arbejde alene, kan man lave animationsfilm. Her er plads til alle."

I FILM-X oplever vi nogle elever, der arbejder sammen på en helt anden måde, end de gør i skolen.

- Anne Marie Larsen, lærer på Hareløse Skole

Lærerne i specialklasserne melder ofte tilbage, at det har været en succesoplevelse for eleverne. På det individuelle plan viser eleverne nye sider af sig selv og erfarer, at de har kompetencer, de ikke var klar over. På det kollektive plan får de en succesoplevelse som gruppe, fordi samarbejdet er i centrum i FILM-X, og eleverne kommer på afstand af de indbyrdes konflikter, de har til hverdag. De kommer hjem med et produkt, de er stolte af – og som de har skabt sammen. 

"Som underviser er det fedt at være i FILM-X og se sine elever i en anden sammenhæng end hjemme i klasseværelset. Vi oplever nogle elever, der arbejder sammen på en helt anden måde, end de gør i skolen," siger lærer Anne Marie Larsen fra Hareløse Skole.

Emilie Samsø, der er underviser på specialområdet på Tårnbygårdsskolen, supplerer:

"Da vi besøgte FILM-X, følte børnene sig trygge og inkluderet i processen, så de hver især fik ejerskab over filmen. Vi tog derfra med nogle børn, der var glade og stolte over det produkt, de havde lavet."

"Når man laver en film, er der ikke et bestemt facit, der er det rigtige, som i en række traditionelle fag. Det er frisættende for mange af børnene," fortæller Louise Fisher. "Og alene det at overvinde sig selv og turde kaste sig ud i at lave en film kan føles som en sejr, særlig for de mere introverte elever."

Læs mere om specialforløbene i FILM-X her.