Nordiske netværksdage i Cannes

CANNES. "Koproduktion bliver kun vigtigere i fremtiden," lyder en af hovedpointerne bag initiativet Young Producers Club, der i Cannes Festivalens første weekend gav unge nordiske producere mulighed for at styrke deres internationale forbindelser.

Filmfestivalen i Cannes er andet end glamour og røde løbere. Det er også et sted, hvor nyligt udklækkede filmproducere kan møde de mere garvede kolleger og lære af deres erfaringer.

For andet år i træk har Det Danske Filminstitut i samarbejde med Den Danske Filmskoles Efteruddannelse taget initiativ til Young Producers Club, hvor 25 unge nordiske producere over tre dage gennem blandt andet oplæg og case studies får styrket deres indblik i producergerningen. I år kunne deltagerne blandt andet møde filmfolk som danske Bo Ehrhardt, der var en af kræfterne bag den roste dansk-svenske tv-krimi "Broen", og britiske Jeremy Thomas, der har produceret for instruktørlegender som Bernardo Bertolucci og Cannes-aktuelle David Cronenberg. 

FILMupdate har spurgt tre filmfolk, der på forskellig vis tog del i arrangementet, hvordan Young Producers Club bidrager til at ruste deltagerne til fremtidens filmmarked.

Et sted at mødes under hektiske Cannes

Nordisk Film & TV Fond, der er et centralt støtte- og sparringsorgan inden for nordisk film- og tv-produktion, er en af sponsorerne bag. 

"Young Producers Club giver de unge producere en unik mulighed for at udvide deres internationale netværk og for at lære deres kolleger fra nabolandene at kende under de intensive og hektiske Cannes-dage," siger direktør Petri Kemppinen. 

"Selv om Nordisk Film & TV Fond ikke bare handler om koproduktioner, så er det vigtigt, at producere samarbejder – og det bliver kun vigtigere i fremtiden, fordi filmdistribution ændrer sig lynhurtigt i disse år. Derfor skal man som producer kende noget til forholdene i nabolandene," siger Kemppinen og tilføjer: 

"Et frugtbart samarbejde er i høj grad baseret på personlige relationer og på, at man kender sin samarbejdspartner."

Spise kirsebær med fremtidens store

Blandt deltagerne på dette års Young Producers Club var Nikolaj Vibe Michelsen. Han er en del af udviklingsselskabet Creative Alliance, der blandt andet tæller Per Fly, Thomas Vinterberg og Lone Scherfig, og som satser på at lave film til det engelsksprogede marked. For Vibe Michelsen står Young Producers Club for både viden og netværk: 

"Jeg deltog, fordi det er en mulighed for at mødes med engagerede kollegaer og mulige fremtidige samarbejdspartnere, som er godt i gang med at få fodfæste i filmbranchen. Lidt som at spise kirsebær med de store – mens de er små." 

"Det bragte også en masse viden med sig. Kombinationen af unge producere med stor gejst og oplæg fra mere erfarne producere skabte god energi. Det er især interessant at høre, hvordan de unge forholder sig til udfordringerne i den nuværende filmbranche," siger Vibe Michelsen, der gennem blandt andet sit arbejde i Creative Alliance selv har et udmærket indtryk af mulighederne for internationale samarbejder. 

"Men det var stadig interessant for mig at høre om kollegernes erfaringer – for eksempel med projekter, der ligger 'mellem kasser' eller på anden måde ikke 'passer ind'."

Flere veje til finansiering

Katrin Mersmann, konsulent for nordiske koproduktioner ved den regionale filmfond i delstaterne Slesvig-Holsten og Hamborg, var mentor for en case study om finansiering på Young Producers Clubs sidste dag. 

For Mersmann, der ser initiativet som en kærkommen mulighed for de unge producere at samles under Cannes Festivalen, kom det også til at handle konkret om at udvide deltagernes perspektiv på koproduktioner. 

"De fik indsigt i, at der er mere end en måde at finansiere projekter på. Mit indtryk var, at deltagerne var mest trygge ved at koproducere med folk fra de andre nordiske lande, fordi de fleste af dem allerede har erfaringer med det. Men vores case study gav dem indsigt i, hvad man skal have med i overvejelserne, hvis man ønsker at opnå finansiering i for eksempel Tyskland, både regionalt og nationalt," fortæller Mersmann. 

Young Producers Club fandt sted fra den 16. til den 18. maj under Cannes Festivalen. Bag initiativet står Det Danske Filminstitut og Den Danske Filmskoles Efteruddannelse.