Ny ansøgningsrunde for støtte til eksterne filmværksteder

Pressemeddelse 15.08.2002
Igen i år kan foreninger, kommunale og selvejende institututioner søge
Det Danske Filminstitut om støtte til værkstedsaktivitet.
Værkstedsstøtteordningen har til formål at støtte film- og
videoværksteder, der bidrager til talentudvikling og eksperimenterende
filmkunst i Danmark.
Støtteordning er øremærket værkstedsaktiviteter i foreninger og i
selvejende institutioner samt aktiviteter i kommunalt regi.
Det er hensigten, at midlerne skal fordeles med passende geografisk
spredning, således at nye filmtalenter kan tilbydes professionelle
produktionsfaciliteter og kompetent faglig assistance flere steder i
landet.
Støtten kan primært søges til at produktionsrelaterede omkostninger,
tekniske faciliteter og ekspertbistand. Støtte forudsætter medfinansiering
fra anden side. Egentlige driftsomkostninger skal således søges dækket
gennem anden indtægt eller tilskud.
Vilkårene for støtte findes på http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=6970
Der er deadline for ansøgning fredag den 27. september 2002.
Ansøgningsskema kan downloades fra http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=2010 eller rekvireres
på telefon 33 74 34 84.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Det Danske FilminstitutLars Feilberg, områdedirektør, Produktion
& Udvikling, 33 74 34 33Prami Larsen, leder af Filmværkstedet, 33
74 34 84.